Pågående innsamlinger og fadderaksjoner

Til nå er det samlet inn 1 109 701 kr gjennom private innsamlinger
Til nå har barn fått en Planfadder gjennom private fadderaksjoner