Hjelp oss med og få slutt på barneekteskap

anine

Innsamling til Gi jenter flere muligheter

Hjelp oss med og få slutt på barneekteskap

vi må få slutt på dette her.
over 40 000 jenter blir giftet bort hver dag.

Slik bruker Plan pengene fra Jentefondet

Du kan bidra til at jenter får skolegang, beskyttelse mot barneekteskap og kunnskap om egne rettigheter. Gjennom å støtte Plans jentefond, gir du jenter flere muligheter!

Plan vil gi alle barn like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har ofte jenter det verst. Derfor setter Plan jenter først. I dag er det mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet - bare fordi de er jenter. Skal jenter ha flere muligheter må de få skolegang, de må være trygge i lokalsamfunnene sine og de må kjenne til rettighetene sine. Du kan bidra!

Støtt innsamlingen og bidra til:

Opplysningsarbeid: Mange barn og unge vet ikke at de har rett til for eksempel skolegang, beskyttelse mot barneekteskap og en hverdag fri fra vold og overgrep. Derfor gir Plan opplæring i barns rettigheter. Barn og unge som har kunnskap om egne rettigheter og likestilling, greier bedre å stå opp for egne rettigheter, og er ofte med på å forandre sine lokalsamfunn til å bli mer rettferdige.

Utdanning: Uten skolegang og mulighet til å skaffe seg inntektsgivende arbeid er veien ut av fattigdom lang. I tillegg til at Plan bygger trygge, gode skoler med toaletter og rent vann, jobber vi for å stoppe barneekteskap og andre barrierer som hindrer jenter i å fullføre utdannelsen sin.

Holdningsendringer: Mange steder blir jenter diskriminert både av lokalsamfunn og egen familie bare fordi de er jenter. Derfor deler vi kunnskap om viktige tema som likestilling, barns rettigheter og barneekteskap. Dette gjør Plan i samarbeid med barn og unge selv, lokalsamfunnet og myndigheter. Slik endrer vi holdninger.

Påvirkningsarbeid: I mange land hvor Plan jobber mangler det lovverk eller politikk på barns rettigheter. Det er også et problem at lovverket er for svakt, og ikke blir håndhevet. Plan driver påvirkningsarbeid for å sikre gode lovverk, retningslinjer og politikk som bidrar til å ivareta og oppfylle jenters rettigheter og likestilling. I tillegg jobber vi, blant annet med kampanjer, for å gjøre myndigheter og befolkningen bevisst på diskrimineringen jenter står overfor.

Oppfordre vennene dine til å bidra

Samlet inn til nå

Til nå er det samlet inn 3.300 kr
Søyle Søyle
Mål for innsamlingen 1.000 kr Innsamlingen avsluttes om 46 dager

Siste donasjoner og kommentarer

 • Så gøy!
  3. Oktober 2020

  Så gøy!

  Nå er vi oppe i 3000!

 • Vibeke Binz Vallevik
  3. Oktober 2020

  Vibeke Binz Vallevik

  500 kr
 • Ivan
  18. juni 2020

  Ivan

  1000 kr

  Heier på jentene

 • Erlend
  20. August 2018

  Erlend

  50 kr
 • Litt til?
  10. mars 2018

  Litt til?

  Vi er over målet. Hvor langt over kan vi komme?

 • Wow!
  10. mars 2018

  Wow!

  Målet er nådd, det er helt fantastisk. Tusen takk alle sammen!

 • Yes!
  10. mars 2018

  Yes!

  Med bidrag fra Restorative yoga arrangement, Flekke, Sogn og Fjordane rundet vi 1000 kroner.

 • Restorative yoga arrangement, Flekke, Sogn og Fjordane
  10. mars 2018

  Restorative yoga arrangement, Flekke, Sogn og Fjordane

  1500 kr
 • Renate
  17. November 2017

  Renate

  100 kr
 • Per Johansen
  16. November 2017

  Per Johansen

  100 kr

  Lykke til

Vis flere bidrag (+3)