Hjelp meg å hjelpe!

Shangitha Kajandren

Innsamling til Gi jenter flere muligheter

Hjelp meg å hjelpe!

Deres bidrag til dette blir en bursdagsgave til meg.
Siden jeg har bursdag i begynnelsen av august, ville jeg be dere om en liten tjeneste. Å være med meg å hjelpe de som har det vondt, spesielt jenter. Jeg har valgt dette prosjektet fordi dette betyr mye for meg. Alle som vil, kan være med på å bidra til at jenter får skolegang, beskyttelse mot barneekteskap og kunnskap om rettighetene sine. 1 kr vil bety så mye. Trenger absolutt ikke gi veldig mye.
Bli med å hjelp. Kanskje du kan bli med på å

Slik bruker Plan pengene fra Jentefondet

Du kan bidra til at jenter får skolegang, beskyttelse mot barneekteskap og kunnskap om egne rettigheter. Gjennom å støtte Plans jentefond, gir du jenter flere muligheter!

Plan vil gi alle barn like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har ofte jenter det verst. Derfor setter Plan jenter først. I dag er det mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet - bare fordi de er jenter. Skal jenter ha flere muligheter må de få skolegang, de må være trygge i lokalsamfunnene sine og de må kjenne til rettighetene sine. Du kan bidra!

Støtt innsamlingen og bidra til:

Opplysningsarbeid: Mange barn og unge vet ikke at de har rett til for eksempel skolegang, beskyttelse mot barneekteskap og en hverdag fri fra vold og overgrep. Derfor gir Plan opplæring i barns rettigheter. Barn og unge som har kunnskap om egne rettigheter og likestilling, greier bedre å stå opp for egne rettigheter, og er ofte med på å forandre sine lokalsamfunn til å bli mer rettferdige.

Utdanning: Uten skolegang og mulighet til å skaffe seg inntektsgivende arbeid er veien ut av fattigdom lang. I tillegg til at Plan bygger trygge, gode skoler med toaletter og rent vann, jobber vi for å stoppe barneekteskap og andre barrierer som hindrer jenter i å fullføre utdannelsen sin.

Holdningsendringer: Mange steder blir jenter diskriminert både av lokalsamfunn og egen familie bare fordi de er jenter. Derfor deler vi kunnskap om viktige tema som likestilling, barns rettigheter og barneekteskap. Dette gjør Plan i samarbeid med barn og unge selv, lokalsamfunnet og myndigheter. Slik endrer vi holdninger.

Påvirkningsarbeid: I mange land hvor Plan jobber mangler det lovverk eller politikk på barns rettigheter. Det er også et problem at lovverket er for svakt, og ikke blir håndhevet. Plan driver påvirkningsarbeid for å sikre gode lovverk, retningslinjer og politikk som bidrar til å ivareta og oppfylle jenters rettigheter og likestilling. I tillegg jobber vi, blant annet med kampanjer, for å gjøre myndigheter og befolkningen bevisst på diskrimineringen jenter står overfor.

Oppfordre vennene dine til å bidra

Samlet inn til nå

Til nå er det samlet inn 0 kr
Søyle
Mål for innsamlingen 2.000 kr Innsamlingen avsluttes om 0 dager

Siste donasjoner og kommentarer

 • Fem dager igjen
  25. August 2020

  Fem dager igjen

  Innsamlingen avsluttes om fem dager, vi har nådd 0% av målet. Klarer vi litt til?

 • Nå er vi i gang!
  14. Juli 2020

  Nå er vi i gang!

  Vi skal prøve å samle inn 2.000 kroner. Vil du hjelpe oss å nå målet?

 • Shangitha Kajandren
  14. Juli 2020

  Shangitha Kajandren

  startet en innsamling