Gi litt av ditt til glede for jenters rettigheter!

Atea Norge

Innsamling til Gi jenter flere muligheter

Gi litt av ditt til glede for jenters rettigheter!

Gjennom Plan Norges initiativ Girls takeover på kvinnedagen 8. mars, er vi i Atea Norge med og støtter deres kamp i å fremme jenters tilgang til utdannelse, teknologi og lederskap. Vi oppfordrer deg til å gjøre det samme.

Slik bruker Plan pengene fra Jentefondet

Du kan bidra til at jenter får skolegang, beskyttelse mot barneekteskap og kunnskap om egne rettigheter. Gjennom å støtte Plans jentefond, gir du jenter flere muligheter!

Plan vil gi alle barn like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har ofte jenter det verst. Derfor setter Plan jenter først. I dag er det mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet - bare fordi de er jenter. Skal jenter ha flere muligheter må de få skolegang, de må være trygge i lokalsamfunnene sine og de må kjenne til rettighetene sine. Du kan bidra!

Støtt innsamlingen og bidra til:

Opplysningsarbeid: Mange barn og unge vet ikke at de har rett til for eksempel skolegang, beskyttelse mot barneekteskap og en hverdag fri fra vold og overgrep. Derfor gir Plan opplæring i barns rettigheter. Barn og unge som har kunnskap om egne rettigheter og likestilling, greier bedre å stå opp for egne rettigheter, og er ofte med på å forandre sine lokalsamfunn til å bli mer rettferdige.

Utdanning: Uten skolegang og mulighet til å skaffe seg inntektsgivende arbeid er veien ut av fattigdom lang. I tillegg til at Plan bygger trygge, gode skoler med toaletter og rent vann, jobber vi for å stoppe barneekteskap og andre barrierer som hindrer jenter i å fullføre utdannelsen sin.

Holdningsendringer: Mange steder blir jenter diskriminert både av lokalsamfunn og egen familie bare fordi de er jenter. Derfor deler vi kunnskap om viktige tema som likestilling, barns rettigheter og barneekteskap. Dette gjør Plan i samarbeid med barn og unge selv, lokalsamfunnet og myndigheter. Slik endrer vi holdninger.

Påvirkningsarbeid: I mange land hvor Plan jobber mangler det lovverk eller politikk på barns rettigheter. Det er også et problem at lovverket er for svakt, og ikke blir håndhevet. Plan driver påvirkningsarbeid for å sikre gode lovverk, retningslinjer og politikk som bidrar til å ivareta og oppfylle jenters rettigheter og likestilling. I tillegg jobber vi, blant annet med kampanjer, for å gjøre myndigheter og befolkningen bevisst på diskrimineringen jenter står overfor.

Oppfordre vennene dine til å bidra

Samlet inn til nå

samlet inn totalt 52.150 kr Innsamlingen på nett har fått inn 2.150 kr Atea Norge har i tillegg donert 50.000 kr
Søyle
Mål for innsamlingen 100.000 kr Innsamlingen avsluttes om 0 dager

Siste donasjoner og kommentarer

 • Fem dager igjen
  25. mars 2021

  Fem dager igjen

  Innsamlingen avsluttes om fem dager, vi har nådd 2.2% av målet. Klarer vi litt til?

 • Snill superhelt
  8. mars 2021

  Snill superhelt

  300 kr
 • Kristin Haarberg
  8. mars 2021

  Kristin Haarberg

  300 kr

  Gratulerer med kvinnedagen‍♀️

 • Janne
  8. mars 2021

  Janne

  50 kr
 • Godhjertet gullfugl
  8. mars 2021

  Godhjertet gullfugl

  100 kr
 • Kristine
  5. mars 2021

  Kristine

  500 kr

  Dere gjør en fantastisk jobb og betyr mye for mange!

 • Elisabeth Nissen Eide
  5. mars 2021

  Elisabeth Nissen Eide

  500 kr

  Takk for det fantastiske arbeidet dere gjør over hele verden!

 • Vibeke Hyttan
  5. mars 2021

  Vibeke Hyttan

  200 kr

  Heia jenters tilgang til utdannelse, teknologi og lederskap :)

 • Helene Robstad
  5. mars 2021

  Helene Robstad

  200 kr

  Heia likestilling, og jenters tilgang til utdanning, teknologi og lederskap. Gratulerer med kvinnedagen:)

 • Atea Norge
  23. Februar 2021

  Atea Norge

  startet en innsamling
Vis flere bidrag (+1)