En jubileumsgave som gjør forskjell

Borettslaget Kollektivet

Innsamling til Gi jenter flere muligheter

En jubileumsgave som gjør forskjell

I år er det 40 år siden Borettslaget Kollektivet ble grunnlagt. Verdiene borettslaget ble grunnlagt på er like relevante i dag som de var for pionerne våre:
Kontakt mellom mennesker, likestilling og trivsel.
Med denne innsamlingen ønsker vi å bidra til en sak som er i tråd med Kollektivets ånd. Vi støtter PLAN Norges arbeide for å gi bedre muligheter til jenter som i dag tvinges inn i ekteskap og fratas muligheten til utdanning.
Bli med du også - og gi en jubileumsgave som gjør forskjell!

Slik bruker Plan pengene fra Jentefondet

Du kan bidra til at jenter får skolegang, beskyttelse mot barneekteskap og kunnskap om egne rettigheter. Gjennom å støtte Plans jentefond, gir du jenter flere muligheter!

Plan vil gi alle barn like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har ofte jenter det verst. Derfor setter Plan jenter først. I dag er det mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet - bare fordi de er jenter. Skal jenter ha flere muligheter må de få skolegang, de må være trygge i lokalsamfunnene sine og de må kjenne til rettighetene sine. Du kan bidra!

Støtt innsamlingen og bidra til:

Opplysningsarbeid: Mange barn og unge vet ikke at de har rett til for eksempel skolegang, beskyttelse mot barneekteskap og en hverdag fri fra vold og overgrep. Derfor gir Plan opplæring i barns rettigheter. Barn og unge som har kunnskap om egne rettigheter og likestilling, greier bedre å stå opp for egne rettigheter, og er ofte med på å forandre sine lokalsamfunn til å bli mer rettferdige.

Utdanning: Uten skolegang og mulighet til å skaffe seg inntektsgivende arbeid er veien ut av fattigdom lang. I tillegg til at Plan bygger trygge, gode skoler med toaletter og rent vann, jobber vi for å stoppe barneekteskap og andre barrierer som hindrer jenter i å fullføre utdannelsen sin.

Holdningsendringer: Mange steder blir jenter diskriminert både av lokalsamfunn og egen familie bare fordi de er jenter. Derfor deler vi kunnskap om viktige tema som likestilling, barns rettigheter og barneekteskap. Dette gjør Plan i samarbeid med barn og unge selv, lokalsamfunnet og myndigheter. Slik endrer vi holdninger.

Påvirkningsarbeid: I mange land hvor Plan jobber mangler det lovverk eller politikk på barns rettigheter. Det er også et problem at lovverket er for svakt, og ikke blir håndhevet. Plan driver påvirkningsarbeid for å sikre gode lovverk, retningslinjer og politikk som bidrar til å ivareta og oppfylle jenters rettigheter og likestilling. I tillegg jobber vi, blant annet med kampanjer, for å gjøre myndigheter og befolkningen bevisst på diskrimineringen jenter står overfor.

Oppfordre vennene dine til å bidra

Samlet inn til nå

Til nå er det samlet inn 2.250 kr
Søyle
Mål for innsamlingen 15.000 kr Innsamlingen avsluttes om 0 dager

Siste donasjoner og kommentarer

 • Fem dager igjen
  11. Desember 2016

  Fem dager igjen

  Innsamlingen avsluttes om fem dager, vi har nådd 15% av målet. Klarer vi litt til?

 • Sophie Ekedahl
  4. November 2016

  Sophie Ekedahl

  500 kr
 • Julius Ekedahl
  4. November 2016

  Julius Ekedahl

  150 kr
 • Takknemlig Middagsgjest
  4. November 2016

  Takknemlig Middagsgjest

  150 kr

  Takk for deilig kylling Gongbao!

 • Gåtefull giver
  1. November 2016

  Gåtefull giver

  200 kr
 • Yes!
  18. Oktober 2016

  Yes!

  Med bidrag fra Tore Lange rundet vi 1000 kroner.

 • Tore Lange
  18. Oktober 2016

  Tore Lange

  500 kr
 • Snill superhelt
  14. Oktober 2016

  Snill superhelt

  500 kr
 • Gåtefull giver
  14. Oktober 2016

  Gåtefull giver

  250 kr
 • Borettslaget Kollektivet
  14. Oktober 2016

  Borettslaget Kollektivet

  startet en innsamling
Vis flere bidrag (+1)