Plan og norsk næringsliv styrker jenter

En lederstilling styrker jenters tro på eget potensiale og gir mulighet til å påvirke etablerte kjønnsroller. Derfor overlater mange norske bedrifter sjefsstolen til en jente, i en såkalt «Girls Takeover». Ved å delta viser bedriftslederne at likestilling er nødvendig for å oppnå utvikling.

"Girls Takeover" er initiert av Plan, og gjennomført av næringslivs- og samfunnstopper. Noen av bedriftene som gjennomførte en «Girls Takeover» i 2019 var BDO Norge, DNB, Vipps og BearingPoint. På verdensbasis var det over 1000 næringslivsledere og samfunnstopper i 60 land som lot unge jenter ta over lederroller.

HR-sjef i BDO Norge, Kristina Bors, sier de valgte å bli med på «Girls Takeover» fordi de synes det er et kult initiativ. I BDO er vi opptatt av kjønnsbalanse i alle forfremmelser og nyansettelser. Dette er noe vi er bevisste på og følger opp tett. Vi håper «Girls Takeover» kan bidra til å bevisstgjøre organisasjonen, både når det kommer til likestilling i arbeidslivet generelt, og i BDO spesielt, sier Bors.

– Jenter kommer ofte inn med andre perspektiver, og er viktige for både et godt faglig og sosialt miljø. Det var veldig gøy at Rebecca hadde lyst til å være leder i BearingPoint for en dag. Særlig spennende er det at hun er så interessert i teknologi og miljø.
Erik Lohne

En bedrift som har samarbeidet med Plan i mange år er konsulentselskapet BearingPoint. I år var det tredje året de kjørte en Girls Takeover. Det var Partner og leder for Data & Analytics i BearingPoint, Erik Lohne som ga fra seg lederrollen til 15-årige Rebecca Brennen. Lohne sier samarbeidet med Plan skaper stolthet og engasjement blant ansatte. «Vi trenger flere kvinner i konsulentbransjen, og særlig innen teknologi», sier Lohne. 

Hvordan jobber Plan for å styrke jenter?

Jenter og kvinners stilling må styrkes dersom vi skal kunne oppnå en bærekraftig utvikling og inkluderende økonomisk vekst. I dag er kun 22 prosent av parlamentsmedlemmer verden over er kvinner, færre enn 5 prosent av daglig ledere i verdens 500 største selskap er kvinner og i 2/3 av verden er kvinner underrepresentert i bruk av internett.

Plan jobber for at jenter skal få gå på skole og fullføre videregående utdanning. I tillegg jobber vi med å tette det digitale gapet – slik at alle skal få den samme muligheten til å utvikle nødvendig digital kompetanse for å ta del i fremtidens jobbmarked.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat