Gavekort fra Plan kan være en fin gave til den som har «alt»

Når du gir et av Plans symbolske gavekort til en du er glad i, gir du barn en bedre fremtid. Bestill elektronisk og motta det umiddelbart på epost.

Pengene for gavekortene bruker Plan der behovet er størst - til kampen mot barneekteskap og for jenters rettigheter, og til utdanning, yrkesopplæring og beskyttelse av jenter i kriser.

Våre gavekort er en fin gave i seg selv, men kan også brukes som til/fra-kort utenpå en annen gave.

Plans gavekort:

Symbolsk gavekort på skolemateriell

Skolemateriell kr. 75,-

Hver dag går millioner av barn på jobben – i stedet for å gå på skolen. De må oppføre seg som voksne, i stedet for å leke, lære og være barn. Plan fortsetter å arbeide for at alle barn skal få oppfylt sin rett til å gå på skolen. Det mener vi er verdens viktigste investering.

Se nærmere på kortet
Symbolsk gavekort på vaksine

Vaksine kr. 100,-

Hver eneste dag dør barn av sykdommer som enkelt kunne vært forebygget eller behandlet. En vaksine kan bety forskjellen på liv og død. Denne gaven øker sjansene for at barn i fattige land får vokse opp og får de samme mulighetene som vi har.

Se nærmere på kortet
Symbolsk gavekort på fødselsbevis

Fødselsbevis kr. 100,-

Plan jobber for at alle barn skal bli registrert når de blir født. Uten et fødselsbevis lever mange nærmest som «usynlige» i samfunnet – uten mulighet til å få oppfylt grunnleggende rettigheter som skolegang og helsetjenester. Denne gaven øker sjansene for at barn i fattige land får vokse opp, og får de samme mulighetene som vi har.

Se nærmere på kortet
Symbolsk gavekort på fødselshjelp

Fødselshjelp kr. 150,-

Risikoen ved å bære frem et barn er stor i mange av landene Plan jobber, og hver dag dør jenter og barn under graviditet og fødsel. Mange føder hjemme, og hjelpen fra helsepersonell kan være langt unna om det oppstår komplikasjoner. Derfor vil Plan fortsette arbeidet med å utdanne helsepersonell og jordmødre som kan være tilstede der de trengs.

Se nærmere på kortet
Symbolsk gavekort for jenter i kriser

Jenter i kriser kr. 200,-

I kriser og konflikt er barn spesielt sårbare. Hverdagsrutiner blir erstattet med kaos og kamp for å overleve, og jenter er spesielt sårbare for vold og overgrep. I tillegg til nødhjelp, trenger de beskyttelse, utdanning og helsehjelp. Verdien på denne gaven er øremerket Plans katastrofefond.

Se nærmere på kortet
Symbolsk gavekort for skoleplass

Skoleplass kr. 300,-

Hver dag går millioner av barn på jobben – i stedet for å gå på skolen. De må oppføre seg som voksne, i stedet for å leke, lære og være barn. En plass i klasserommet kan løfte familier og samfunn, og med tiden – hele landet, ut av fattigdom.

Se nærmere på kortet
Symbolsk gavekort på skolestipend for jenter

Skolestipend for jenter kr. 450,-

Der barn ikke har det bra, har jentene det verst. Dette er utgangspunktet for at Plan har et ekstra fokus på jenter. Uten utdanning eller mulighet til å skaffe seg en inntekt blir jenter ofte fanget i fattigdom. Med utdanning er sjansen stor for at hun vil skape verdier for seg selv, familien og stedet der hun bor.

Se nærmere på kortet
Symbolsk gavekort på rent vann

Rent vann kr. 500,-

Over 800 millioner mennesker lever uten tilgang til en trygg drikkevannskilde. Det er ufattelig mange mennesker som hver dag risikerer infeksjoner og vannbårensykdom, når de tar seg en slurk vann. For at barn skal få en god start på livet, vokse opp sunne og friske og bli ressurser i eget lokalsamfunn, trenger de rent vann.

Se nærmere på kortet
Symbolsk gavekort for unge i arbeid

Unge i arbeid kr 500,-

Det er høy arbeidsledighet blant unge i store deler av verden. Globalt er mer enn 60 millioner ungdom uten arbeid. Når ungdom står uten jobb mister de troen på seg selv, og jo lenger de går arbeidsledig jo vanskeligere blir det å komme i jobb. Dette vil Plan gjøre noe med! Med din gave kan vi arbeide for å få flere unge i en jobb de kan leve av – slik at de blir økonomisk selvstendige og får en bedre fremtid.

Se nærmere på kortet
Symbolsk gavekort på rent vann

Plans arbeid verden over kr. 100,-/200,-/500,-/1000,-

Det er fortsatt sånn at 263 millioner barn vokser opp uten mulighet til å gå på skole. Hvert andre sekund står en jente barnebrud, og daglig dør barn av sykdommer som enkelt kunne vært forebygget eller behandlet. Fattige barn rammes hardest – og jenter aller mest. Plan jobber i over 50 land for å sikre barn i fattige land de samme mulighetene som vi har.

Se nærmere på kortet

Les mer om Plans gaver med mening.