– Alt jeg vil er at hun skal få et godt liv

Queen (5) er urolig for hvor hun skal sove om natten og om hun kan legge seg mett. Fattigdom på landsbygda i Rwanda truer barns helse og sikkerhet.

Queen er ofte syk, noe moren hennes Delphine tror skyldes at de ikke har et trygt sted å bo eller nok næringsrik mat.

– Mamma, hvorfor har vi ikke vårt eget hus?, spør Queen.

Selv om moren jobber lange dager i åkeren og faren har ulike strøjobber blir det ikke alltid nok penger til å betale for både mat og husleie. Derfor har de flyttet mange ganger. I perioder må de bo hos bekjente inntil de har spart opp nok penger til neste månedsleie.

Mamma Delphine drømmer om å gi Queen et hjem, mat og muligheten til å gå på skolen.

– Alt jeg vil er at hun skal få et godt liv, sier Delphine.

Liten jente står på jordvei og holder leke på hodet

Alle barn har rett til trygghet, skolegang og god helse. Heldigvis er det i ferd med å bli bedre å vokse opp der Queen bor. Takket være støtte fra Planfaddere har vi blant annet startet en barnehage i området.

Her får barn leke, lære, mat og tilsyn fra voksne. Foreldrene i området bytter på å passe og lage mat til barna. Mange av barna lider av underernæring fordi kostholdet er ensidig. Derfor får foreldrene opplæring av Plan i hva som er sunn og næringsrik mat for barn i vekst.

Barn løper over gresslette

Queen går i barnehagen flere dager i uka, og det er en lettelse for moren. Arbeidsdagen blir mer effektiv, og hun kan øke inntektene sånn at det blir mulig å få råd til mat og hjem.

— Det er veldig fint for meg når Queen er i barnehagen, for da får jeg jobbet i åkeren uten at hun er med, sier Delphine.

Queen og familien får også helseforsikring av Plan, i likhet med mange andre fattige familier i området. Når jenta begynner på skolen, vil Plan sørge for at hun får skolemateriell, og når hun blir ungdom, kan hun delta i en av Plans ungdomsgrupper. Her lærer barn og unge om rettighetene sine, likestilling og om hvordan de kan beskytte seg mot vold og overgrep.

I nabolandsbyen har Plan alt bygget et barnesenter med førskole, skole og helsestasjon. Snart skal et sånt senter settes opp i landsbyen til Queen også.

Mor og liten jente i Rwanda

Jeg vil bli Planfadder

Jeg blir fadder til ett barn, og hjelper mange barn med utdanning, helse og beskyttelse.

Mer om fadderskapet