Når må Bhumika (7) gifte seg?

Bhumika vokser opp i et av de fattigste områdene i Nepal, helt på grensen til India. Her blir ni av ti jenter gift før de fyller 18 år.

Bhumika smiler i døråpningen

Bhumika er en leken unge som bor i et område der det er vanskelig å være jente.

Bhumika er en helt vanlig syvåring.

– Jeg liker å lese og leke med de andre barna, forteller hun. 

Favorittfargen er rosa, og favorittdyret er elefant, selv om hun også er redd for dem. Elefantene holder nemlig til i jungelen som omringer bygda. De kan være truende og kommer stadig for å spise av avlingene. 

Men farligere enn elefantene er trusselen om barneekteskap. Bhumika vet det ikke, men hun har statistikken mot seg.

Bhumika leker med steiner

Å spille spill med steiner er noe av det Bhumika liker best. Det gjør hun ofte hjemme på tunet.

Familien til Bhumika bor i en enkel hytte på få kvadratmeter. Hytta er laget av bambus og leire og har et tak av strå og en stor, sort plastsekk. Under taket bor mor og far og fem barn – enn så lenge. 

Bhumika og mor vasker opp foran huset

Som syvåringer flest liker ikke Bhumika husarbeid. Men i familien må hun bidra med sitt. Her skreller hun rotgrønnsaker med moren, Shanti.

De fleste familiene som bor her, er kasteløse, såkalte daliter. De befinner seg nederst på rangstigen i samfunnet og blir av mange ansett for å være skitne. Foreldrene til Bhumika brødfør hele familien ved å ta strøjobber på åkrene. Hjemmet sitt har de bygget på landjord som de låner av staten. De vet ikke hvor lenge de kan bli boende.

Bhumika inne i hytta

Det er trangt om plassen inne hos Bhumika. Familien har to senger på deling.

Bhumika går på skolen, men fattigdom og diskriminering gjør det usikkert om hun får fullført skolegangen sin. Det er vanlig at jenter som Bhumika må jobbe eller gifte seg når de blir tenåringer. De får ofte høre at gutter bør prioriteres på skolen, mens jentene heller kan være hjemme.

Bhumika er yngste søster i en familie med i alt seks barn. Det gjør at de har det ekstra vanskelig økonomisk. Familien har mange munner å mette, og det er krevende å dekke skolegang for alle barna.

To av storesøstrene til Bhumika ble gift mens de ennå var barn. Den eldste søsteren på 19 år har allerede vært gift en stund, og Suman (17) har nylig flyttet hjem igjen etter et oppløst ekteskap. En tredje søster (14) er for tiden i India for å arbeide.

Storesøster Suman ser i kameraet

Storesøsteren Suman (17) har vært gift allerede og står nå uten fullført skolegang og med et dårlig rykte i bygda som fraskilt jente. Hun er bekymret for fremtiden til Bhumika.

– Bhumika er fortsatt liten og heldigvis uten bekymringer. Hun er en veldig glad jente. Men hvis familien vår ikke får endene til å møtes, er jeg redd for hva som kan skje, sier storesøster Suman (17).

Jeg vil bli Planfadder

Barneekteskap henger som regel sammen med fattigdom. Foreldrene til jentene føler de ikke har noe annet valg enn å gifte bort døtrene sine. Jo eldre jenta blir, jo vanskeligere blir det å sikre fremtiden hennes.

Konsekvensene for jentene som blir gift som barn, er alvorlige. De fleste slutter på skolen, de får barn før kroppen er ordentlig klar for det, og de blir værende hjemme, uten frihet og økonomiske muligheter. I de groveste tilfellene blir jentene nærmest slaver. Nær grensen til India, der Bhumika bor, er det også risiko for at unge jenter blir lurt eller kidnappet og solgt som barnebruder eller arbeidskraft i nabolandet.

Plan er til stede i bygda til Bhumika og i mange tilsvarende lokalsamfunn omkring, blant annet for å få slutt på barneekteskap. Vi legger særlig vekt på å holde jentene på skolen og gir blant annet opplæring til barn om at jenter er like mye verdt som gutter, og at de har rett til utdanning og trygghet. Vi bidrar med skolesaker og skolestipend til fattige familier, og følger opp barn som faller ut av skolen. I tillegg har vi bygget et skolebygg i bygda til Bhumika og kurser lærere i å ta vare på jentene. For at foreldre til barn som Bhumika skal få bedre råd, organiserer vi blant annet også spare- og lånegrupper for mødrene.

Vi må prioritere jenter

Plan arbeider på grasrota i utviklingsland der noen av de mest sårbare og vanskeligstilte barna bor. Der er det ofte ekstra vanskelig å være jente. Derfor er Plan særlig opptatt av å ivareta jentene.

Gutter og jenter er like mye verdt og skal ha like gode muligheter i livet. Vi involverer både guttene og jentene i prosjekter som fremmer likestilling – som er bra for alle. Barn får en bedre fremtid i samfunn som er mer likestilt.

Det er takket være Planfadderne at Plan kan gjøre denne jobben. Med flere støttespillere kan vi gjøre mer – bli med, du også!

 Sjekk hva det innebærer å være Planfadder.

Bhumika hopper

Du kan bidra til at barn som Bhumika får fullført skolegangen i stedet for å bli gift.

Dette bidrar du med som Planfadder

  • Du bidrar til at flere barn får skolegang, bedre helse og en tryggere oppvekst.
  • Du bidrar til at jenter blir særlig ivaretatt, for at alle barn skal ha like muligheter.
  • Du blir fadder for ett barn som du får følge utviklingen til. Støtten din kommer alle barna til gode.
  • Du bidrar med 300 kroner eller mer i måneden, og kan få skattefradrag.

Fadderne våre har ulike grunner til å få et fadderbarn. For Plan er det viktigste med fadderskapet at det gir oss en unik tilstedeværelse i lokalsamfunnene. Vi kjenner barna og familiene. Vi forstår behovene. På grunn av fadderskapet kan vi jobbe langsiktig og bidra til å skape positive endringer i barns liv. Du kan bli med! 

Jeg vil bli Planfadder

Foto: Erik Thallaug/Plan International Norge