Du kan endre barns historie

Seks år gamle Rougui har et ansvar som ikke skulle ha vært hennes: Hele dagen passer hun babyen og steller hjemme, slik at de voksne kan gå på jobb.

Seksårige Rougui trøster baby på fanget

– Når han gråter, hjelper det å synge for ham, sier Rougui. Foto: Pål Laukli/Plan International

Rougui går egentlig i første klasse, og hun har vært på skolen noen ganger. Men familien har ikke råd til at hun kan gå der fast. Dessuten trengs hun hjemme for å passe babyen. Det er mange forhold ved seksåringens hverdag som er annerledes enn det vi er vant til i Norge. Les mer om hverdagen til Rougui. 

Mange barn går glipp av skolegang fordi de må jobbe. Dermed mister de sitt viktigste verktøy for å bryte ut av fattigdomspiralen. Særlig gjelder dette jenter. Det er oftest jentene som må gi opp skolegang for å jobbe – eller gifte seg. 

Plan arbeider for at barn skal få være barn. De skal få utdanning, helsetilbud og økonomisk sikkerhet. De skal beskyttes mot barneekteskap og vold. Og jenter skal få de samme mulighetene som gutter.

Som Planfadder gjør du arbeidet vårt mulig. 137.000 fadderbarn har en fadder i Norge, og med flere støttespillere kan vi gjøre mer.

For 10 kroner dagen kan du bli Planfadder, og være en del av vårt arbeid mot fattigdom og for barns rettigheter. Dermed kan flere barn få en bedre fremtid.

Jeg vil bli Planfadder

Skolebarn i klasserom hvor Plan har bidratt til at flere jenter får skolegang.

I området der disse barna bor, har Plan forbedret og bygget skoler og barnehager. I tillegg har vi jobbet spesielt med å få jenter til å fullføre skolen. Foto: Erik Thallaug/Plan International 

Slik er det å være Planfadder

Du blir fadder for et barn du kan ha kontakt med, hvis du vil. Pengene kommer hele lokalsamfunnet til gode. Du får bilde av fadderbarnet og du får vite litt om landet, familien og lokalsamfunnet. Det er enkelt å sende en hilsen, og skriver du, får du svar. 

Familien Jeksrud er Planfaddere. Fra venstre: Petter, Kristian, Elin og Mikkel

– Når dere blir enda litt flinkere i engelsk, kan dere skrive brev til henne, sier pappa Kristian til sønnene Mikkel og Petter. Sammen med mamma Elin har de fadderbarnet Stera i Uganda. 

Mange velger å støtte Plan på grunn av måten vi driver bistand. Noen er opptatt av at vi har et særlig fokus på jenters rettigheter eller at vi samarbeider tett med lokalsamfunn. For andre igjen, er det viktig å ha et fadderbarn, blant annet fordi: 

  • Fadderbarnet gir en nærhet til arbeidet man støtter. 
  • Noen ønsker å bidra til utvikling i et bestemt land
  • Fadderskapet blir en del av oppdragelsen.
  • Følelsen av å utgjøre en forskjell, ikke bare gjennom bidraget, men også gjennom kontakten med fadderbarnet. 
  • Muligheten til å besøke fadderbarnet er et argument for andre. 

Jeg vil bli Planfadder