Elever viser tegninger fra prosjekt om katastrofeforebygging.

Læreren ble stolt da han hørte elevenes syklonvarsel gjennom mikrofonanlegget allerede før skolen var åpnet for dagen. Barnas nyvunne kunnskap om naturkatastrofer redder liv.

– Skolen vår hadde separate gutte- og jentetoaletter, men det var vanskelig å bruke dem. Vi måtte bære med oss vann fra brønnen siden elektrisitet ikke eksisterte i landsbyen. Uten rent vann ble toalettene møkkete. Men ting er annerledes nå, forteller femteklassingen Shirin fra Barguna-distriktet.  

For å gi elevene tilgang til vannklosetter og rent drikkevann, installerte Plan International solcellepanel på Shirins skole. Den er en av 55 skoler som inngår et prosjekt for trygge skoler, der målet er at skolen kan fungere som et oppholdssted for befolkningen dersom en naturkatastrofe skulle inntreffe. Solpanelene har ikke bare bedret hverdagen for Shirin og de rundt 200 andre elevene på skolen, men sørger også for uavbrutt elektrisitet slik at rent vann alltid er tilgjengelig i krisesituasjoner.  

Alternativ tekst

Elevene passer på at rent vann er tilgjengelig i alle etasjer på skolen.

Som del av prosjektet for katastrofeforebygging, lærer elevene om konsekvensene av klimaendring. De følger godt med på værendringer, og måler regnfall og temperaturvariasjoner. Ikke minst vet de hvordan de best skal takle krisesituasjoner – kunnskap som ville kommet godt med da den kraftige syklonen Sidr traff området i 2007. Hundrevis av menneskeliv gikk tapt den gangen.  
Hadde elevene fått en lignende opplæring i 2007 kunne mye skade vært unngått, ifølge rektor på skolen, Siddiqur. Han forteller om et stolt øyeblikk da elevene hans var tidlig uten med å varsle om ekstremvær.

– Jeg ble varslet på natten da tyfonen Komen nærmet seg, og ved soloppgang dro jeg for å åpne skolen for folk som søkte ly. Samtidig hørte jeg elevene varsle om syklonen over mikrofonanlegget.