Mange barn og familier i Mosambik, Malawi og Zimbabwe har blitt hardt rammet av syklonen "Idai" og påfølgende oversvømmelser. Og mange har mistet alt de eier. Plan er tilstede med nødhjelpsarbeid, og du kan bidra!

Jeg vil støtte dette prosjektet

Plan er til stede for å hjelpe de som er rammet av den voldsomme syklonen «Idai» og flom i Mosambik, Malawi og Zimbabwe. I regionen er om lag 1,9 millioner mennesker berørt, og bare i Mosambik frykter myndighetene at antallet omkomne i landet vil stige til over 1000. Barn og familier har mistet alt de eier i naturkatastrofen.

Plan hjelper i første omgang til med å dekke grunnleggende behov. Vi har et særlig fokus på jenter – en gruppe som ofte får ekstra utfordringer knyttet til helse og trygghet i en krise som dette. Vi forventer at flommen vil øke i mange områder og at krisen vil bli langvarig. Fremover må vi derfor trappe opp innsatsen.

Du kan hjelpe barna som er rammet av denne katastrofen - bidra nå!

Ditt bidrag går til:

  • Rent vann
  • Mat
  • Husly
  • Hygiene
  • Barns beskyttelse

Andre måter å støtte på:

  • Send SMS med kodeord HJELP til 2055 (kr 250)
  • VIPPS til 519204
  • Kontonummer 7874.06.20877 (merk betalingen "Syklon og flom i Sørøst-Afrika")