I Malawi er grunnloven endret, nå starter jobben med å spre budskapet om at barneekteskap ikke er lov! Barneekteskap er i dag en av de største hindringene for skolegang, frihet og likestilling for jenter – og for utviklingen i fattige land som Malawi.

Jeg vil støtte dette prosjektet

I et land der en av tre ikke kan lese og skrive, og det er liten tilgang til internett og TV, er det utfordrende å få lovendringen kjent. Fortsatt gifter barn seg, hver dag.

Ungdom er nøkkelen

Vi skal samarbeide med ungdom, og engasjere både jenter og gutter til aktivt å stå opp mot kulturell praksis og gamle tradisjoner. Ditt bidrag skal øke bevisstheten, gi informasjon og påvirke praksisen som opprettholder barneekteskap i Malawi.  

Radio som verktøy

Timveni betyr «hear us out» og er en Planstøttet radiostasjon for og av ungdom. Programmene når ut til cirka 60 prosent av landet, og barneekteskap er et av temaene som ofte tas opp.

Plan og Timvenis langsiktige mål er å gjøre alle lokalsamfunn i Malawi klar over at det er forbudt for barn å gifte seg. På denne måten kan vi bidra til å nå målet om å utrydde barneekteskap innen 2030.

Du kan være med i kampen. Din gave bidrar til å:

  • etablere, støtte og samarbeide med ungdomsgrupper
  • gi radio Timveni 100 prosent landsdekning
  • drive holdningskampanjer og opplæring i barns rettigheter
  • tilrettelegge for jenters utdanning, helse og sikkerhet
  • styrke jentene slik at de selv kan si nei og bestemme når de skal gifte seg

Andre måter å støtte på:

  • Kontonummer 7874 06 20877 (merk betalingen "Attenpluss")
  • Bli Planfadder for et barn i Malawi