Stopp barneekteskap i Malawi

Barneekteskap er i dag en av de største hindringene for skolegang, frihet og likestilling for jenter – og for utviklingen i fattige land som Malawi. I Malawi er grunnloven endret, og Plan er i gang med å spre informasjon om at barneekteskap ikke er lov. Du kan bidra!

Jeg vil støtte dette prosjektet

Støtt Plans arbeid mot barneekteskap og bidra til:

Ungdomsgrupper: Kultur og tradisjon er blant årsakene til at barneekteskap fortsatt er et problem i Malawi. Derfor arbeider Plan for å gi informasjon om lovverk og øke bevisstheten rundt de negative konsekvensene av barneekteskap. Vi samarbeide med ungdom, og engasjere både jenter og gutter til aktivt å stå opp mot praksisen.

Radio: I et land der en av tre ikke kan lese og skrive, og det er liten tilgang til internett og TV, er det utfordrende å spre kunnskap om at barneekteskap ikke lenger er lov. Timveni er en Planstøttet radiostasjon av og for ungdom. Barneekteskap er ofte et tema hos Radio Timveni og det langsiktige målet er å gjøre alle lokalsamfunn i Malawi klar over at det er forbudt for barn å gifte seg.

Holdningskampanjer: Barneekteskap har store konsekvenser for barns fysiske og psykiske helse. Selv om barneekteskap ikke er lov, tar det tid å endre holdninger som er med å bidrar til praksisen. Derfor informerer vi foreldre, lokale ledere og lokalsamfunn om lovverket og ikke minst konsekvensene av barneekteskap.

Jenters utdanning: Barneekteskap rammer i all hovedsak jenter fra fattige familier. Uten utdanning eller mulighet til å skaffe seg en inntekt blir barneekteskap eneste løsning for mange jenter. Plan arbeider derfor for å gi jentene skolegang og mulighet til å bedre egne framtidsutsikter.

Andre måter å støtte på:

  • Kontonummer 7874 06 20877 (merk betalingen "Stopp barneekteskap i Malawi")
  • Bli Planfadder for et barn i Malawi