ung jente som er pyntet i brudeklær
Bidra til at jenter får skolegang, beskyttelse mot barneekteskap og kunnskap om rettighetene sine. Gjennom å støtte Plans jentefond, gir du jenter flere muligheter!
Jeg vil støtte dette prosjektet

Dette har vi brukt Jentefondet til tidligere:

  • Gjøre byen tryggere for jenter i India
  • Kampen mot barneekteskap i Vietnam
  • Øke jenters tilgang til utdanning i Zimbabwe
  • Arbeid mot vold i skolen i Malawi

Hvorfor Jentefondet?

Plan vil gi alle barn like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har ofte jenter det verst. Derfor setter Plan jenter først. I dag er det mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet - bare fordi de er jenter. Skal jenter ha flere muligheter må de få skolegang, de må være trygge i lokalsamfunnene sine og de må kjenne til rettighetene sine. Du kan bidra!

Dette bidrar du til når du støtter Plans jentefond:

Opplysningsarbeid: Mange barn og unge vet ikke at de har rett til for eksempel skolegang, beskyttelse mot barneekteskap og en hverdag fri fra vold og overgrep. Derfor gir Plan opplæring i barns rettigheter. Barn og unge som har kunnskap om egne rettigheter og likestilling, greier bedre å stå opp for egne rettigheter, og er ofte med på å forandre sine lokalsamfunn til å bli mer rettferdige.

Utdanning: Uten skolegang og mulighet til å skaffe seg inntektsgivende arbeid, er veien ut av fattigdom lang. I tillegg til at Plan bygger trygge, gode skoler med toaletter og rent vann, jobber vi for å stoppe barneekteskap og andre barrierer som hindrer jenter i å fullføre utdannelsen sin.

Holdningsendringer: Mange steder blir jenter diskriminert både av lokalsamfunn og egen familie bare fordi de er jenter. Derfor deler vi kunnskap om viktige tema som likestilling, barns rettigheter og barneekteskap. Dette gjør Plan i samarbeid med barn og unge selv, lokalsamfunnet og myndigheter. Slik endrer vi holdninger.

Påvirkningsarbeid: I mange land hvor Plan jobber, mangler det lovverk eller politikk om barns rettigheter. Det er også et problem at lovverket er for svakt, og ikke blir håndhevet. Plan driver påvirkningsarbeid for å sikre gode lovverk, retningslinjer og politikk som bidrar til å ivareta og oppfylle jenters rettigheter og likestilling. I tillegg jobber vi for å gjøre myndigheter og befolkningen bevisst på diskrimineringen jenter står overfor. 

Andre måter å støtte på:

  • Kontonummer 7874.06.20877 (merk betalingen "Jentefondet")
  • Send SMS med kodeord JENTE til 2055 (200 kr)

Hjelp oss å hjelpe: