Mange barn med funksjonsnedsettelser i Nepal opplever diskriminering og brudd på rettighetene sine. De blir ekskludert på flere områder i samfunnet, og de fleste får ikke gå på skole. Du kan støtte Plans arbeid for å sikre disse barna retten til utdanning og beskyttelse.

Jeg vil støtte dette prosjektet

Det er flere årsaker til at barn med funksjonsnedsettelser går glipp av skolegang i Nepal - et av verdens fattigste land. Mange av skolene er ikke fysisk tilrettelagt for elever med nedsatt funksjonsevne, og mangler nødvendig tilrettelegging i form av tilgjengelige klasserom og toaletter. I tillegg mangler det enkle og billige hjelpemidler, som eksempelvis forstørrelsesglass, punktskriftsrammer og skolebøker i punktskrift for synshemmede.

Disse barna, og barn fra andre sårbare grupper, som dalitbarn («kasteløse»), blir ofte diskriminert og ekskludert på grunn av fordommer og mangel på kunnskap.

For å sikre at ekstra sårbare barn får tilgang til utdanning og beskyttelse, må man sørge for at de blir inkludert på alle områder i arbeidet for barns rettigheter. Plan jobber nå målrettet for dette i Nepal, og du kan være med å bidra!

Din støtte går til Plans arbeid for å endre holdninger og øke kunnskapen om retten til utdanning og ikke-diskriminering for alle barn - uansett funksjonsevne og bakgrunn. I tillegg jobber Plan for å sikre at skolene blir tilgjengelige, tilrettelagt og trygge for barn med funksjonsnedsettelser og dalitbarn.

Din støtte går til:

  • å øke tilgjengeligheten til og bedre kvaliteten på utdanning for barn med funksjonsnedsettelser og barn fra dalitfamilier
  • katastrofeforebygging av skoler
  • styrke barns beskyttelsessystemer i samarbeid med skoler, lokalsamfunn og lokale myndigheter
  • styrke grupper, nettverk og institusjoner med kvinner, personer med funksjonsnedsettelser og daliter
  • påvirkningsarbeid for bedre inkludering av barn med funksjonsnedsettelser

#includeme – en fotoutstilling av Morten Krogvold

Den anerkjente fotografen Morten Krogvold har engasjert seg i Plans arbeid for disse barna, og nylig reiste han med Plan til Nepal. Resultatet ble en slående fotoutstilling.

Andre måter å støtte på:

  • Kontonummer 7874.06.20877 (merk betalingen "Inkludering i Nepal")
  • VIPPS til 519204 eller #IncludeMe
  • Send SMS med kodeord INCLUDEME <valgfritt beløp> til 2055. (Sender du kun kodeord INCLUDEME til 2055 trekkes du kr 200)