Barn ved et bord på skolen

San-folket er en fattig og diskriminert minoritet i Zimbabwe. De har lav utdanning, er underbetalte og ofte feilernærte. Plan arbeider for å gi dem de rettighetene de har krav på. Du kan bidra!

Jeg vil støtte dette prosjektet

Støtt San-folket og bidra til:

Fødselsregister: Fødselsregistrering er en rettighet alle barn, og noe som beviser et barns eksistens. Det er viktig fordi man i mange land må kunne vise frem et fødselsbevis for å få tilgang til viktige helsetjenester og utdanning.  Plan arbeider derfor med å gi barn fødselsattest og andre identifikasjonspapirer.

Helse: Blant San-folket er tilgangen til rent vann liten, sanitærforholdene er dårlig og kunnskapen om barnehelse er lav. Og uten kunnskap om grunnleggende ernæring og hygiene er det vanskelig å holde seg friske. Plan arbeider for å øke tilgangen til mat og bedre vann- og sanitærforholdene, og gi tilgang på informasjon om barnehelse og ernæring.

Skole: Skoleveien er gjerne lang og utrygg, og mange familier har ikke råd til å la barna fullføre skolen. Plan bygger derfor skoler og arbeider med kompetanseheving av lærere. I tillegg til å lære og lese og skrive, lærer barna om sine rettigheter og hvordan de kan holde seg trygge.

Bevisstgjøring: San-folket i Zimbabwe var en gang jegere og samlere, og levde som nomader. Nå er det kriminelt å jakte, de er tvunget til å bosette seg og de er blitt en fattig og diskriminert minoritet. Plan arbeider med å redusere diskrimineringen av San-folket, og sikre at de får tilgang til de tjenestene de har rett på.

Andre måter å støtte på:

  • Kontonummer 7874.06.20877 (merk betalingen "San-folket")