Suksessrik startup i Uganda

Med litt økonomisk startkapital og frisøropplæring kan Nabiryo oppfylle drømmen om å drive egen bedrift, få et bedre liv og gi sønnen mye bedre framtidsutsikter.

Ved hjelp av kursing og startkapital har hun nå etablert egen frisørsalong.


― Endelig kan jeg drive egen frisørsalong, sier Nabiryo Sulaina (24) stolt.

Hun så mørkt på framtiden, Nabiryo. Hun hadde ingen inntekt, og siden hun manglet grunnskole var det vanskelig å få en jobb.

Men i 2014 ble alt forandret. Da ble hun med i et prosjekt for jobbskaping, etablert av Plan international og Accenture. Her får unge mennesker yrkesopplæring og muligheter for små lån. Dermed øker muligheten for å komme seg inn i arbeidslivet, og man kan skape en bedre framtid for seg selv og familien.

Sammen med næringslivspartnere driver Plan denne type prosjekter for å gi unge mennesker mellom 15 og 25 år bedre framtid for seg og familien gjennom yrkesopplæring, finansieringsmuligheter, slik at de kommer seg inn i arbeidslivet.

Nabiryo fikk frisøropplæring, startkapital og kursing i hvordan drive en salong. Dermed kunne hun åpne sin egen frisørsalong, som hun i dag driver med stor suksess. Hun har til og med fire unge trainees i salongen, som er der for å få innføring og opplæring i frisøryrket.

Hun fikk også opplæring i fjærkrehold, og på fritiden driver hun en hønsegård, som hun har nær hjemmet.

― Mitt mål er å åpne enda en salong. Det vil utvide inntektene mine, slik at jeg kan sikre at sønnen min på fem år får skolegang. I tillegg er jeg motivert og interessert i få mer kursing. Jeg ser at skolegang og kunnskap åpner dører for meg, sier hun.

Fin på håret: Kundene er fornøyd med salongens tjenester. 

Behov for 600 millioner nye arbeidsplasser

Det har aldri før vært flere ungdommer i verden enn i dag, og det er behov for 600 millioner nye arbeidsplasser de neste 10 årene, ifølge Verdensbanken. Hele 71 millioner unge står i dag uten arbeid på verdensbasis, ifølge den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO. De fleste av disse bor i utviklingsland og da spesielt i Afrika sør for Sahara.

Plan International og Accenture etablerte jobbskapingsprosjektet A Working Future Uganda for å styrke unge mennesker økonomisk og bidra til økt sysselsetting i landet. Målet var å få unge mennesker i arbeid – gjennom å skape jobbmuligheter. Ved å empower ungdommene vil de unge skape vekst og økonomisk oppgang. Gjennom yrkesopplæring, finansieringsmuligheter og selvstendig næringsliv vil unge mennesker jobbe seg ut av fattigdom.

Ungdommene fikk opplæring og kursing i nødvendig kompetanse og tilgang til finansieringsmuligheter for å få formelle jobber, etablere egne startups som selvstendig næringsdrivende eller andre aktiviteter som gir økt inntekt til familiene. Programmet var rettet mot 12.000 ungdom i alderen 15-25 år, i de landlige Tororo og Kamuli-distriktene i Øst-Uganda.