SFE + Plan = Rent vann

Siden 2012 har Sogn og Fjordane Energi (SFE) sørget for rent vann og gode sanitærforhold for ca. 27.000 mennesker i Sierra Leone og Zimbabwe. I 2019 forlenget SFE sitt samarbeid med Plan – målsetningen er å skape gode hygieneforhold for enda flere.

– Rent vann er grunnleggende for å skape utvikling for barn. Med bakgrunn i vår visjon, Kraft til å påverke framtida, er det naturlig for oss å bidra til å skape utvikling og vekst gjennom å skape en bedre framtid for barn. Gjennom samarbeidet siden 2012 har vi oppnådd mange gode resultat, og vi er glade for å bygge videre på dette, sier konsernsjef i Sogn og Fjordane Energi, Johannes Rauboti.

- Det betyr mye for meg at min arbeidsgiver tar samfunnsansvar, og det er inspirerende å vite at vi bidrar til å gjøre livet bedre også i andre deler av verden.

Om lag halve jordas befolkning lever i område som opplever eller står i fare for å oppleve vannmangel hvert år. San-folket i Zimbabwe er en urbefolkningsgruppe der levestandarden er lav. Plan International arbeider for at de skal få tilgang til fødselsregistrering, utdanning, helsestasjoner, rent vann og gode sanitære forhold.

Med støtte fra SFE vil stadig flere i San-folket få tilgang til rent vann. Det skal bygges ni nye brønner, og både voksne og barn skal få verdifull opplæring i hvordan de kan holde seg friske og skape gode og trygge rammer. Samtidig vil SFE støtte Plan gjennom en rekke andre aktiviteter, som julegave fra de ansatte til verdi av 50 000 kr. Avtalen er for tre nye år og starter januar 2019.

Johannes Rauboti har selv vært på prosjektbesøk i Zimbabwe og sett hva støtta betyr for lokalbefolkningen. Han er overbevist om at det er riktig av SFE å bidra til rent vann i en ny periode.

– Vi syntes det er viktig at næringslivet tar ansvar. I tillegg til at samarbeidet med Plan International skaper stolthet og engasjement internt blant de ansatte, seier Rauboti.

Konsernsjef Johannes Rauboti er svært motivert for å bidra etter å ha besøkte det nye prosjektet i Zimbabwe. Her har han sett hvordan folk er tvunget til å bruke skittent vann fra små dammer. 

- Vi skal bore etter vann i et område som ligger i utkanten av Kalahari-ørkenen. Menneskene som bor i området – San folket – lever under svært fattige kår, sier Rauboti. Han peker på at kontrasten er stor til det norske velstandssamfunnet. 

- Vi vil skape stolthet i organisasjonen vår, og vise at arbeidet virkelig har effekt. 

A man and a boy playing togather

Det ble tid til litt lek og moro da SFE besøkte prosjektområdet i Zimbabwe. 

Plan arbeider tett med næringslivet for å skape utvikling. SFE har vært en viktig samarbeidspartner for Plan siden 2012. De bidrar med støtte også utenom avtalen, som i strømproduktet «God Straum».

– Denne avtaleforlengelsen sørger for at enda flere menneske i Zimbabwe får tilgang til rent vann. Vi har alle et felles ansvar for å bidra til bærekraftsmålene innen 2030. Samarbeid med næringslivet er avgjørende i dette arbeidet, vi er utrolig stolte av at SFE har valgt å forlenge samarbeidet med oss, sa Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge, ved avtalefornyelse.

Kontakt oss: