Næringslivets kompetanse er kritisk

Skal vi løse verdens vanskeligste problemstillinger, må vi samarbeide. Kompetansen til Accenture og erfaringen til Plan gir løsninger for fremtiden.

Utfordringen: I mange land er det vanskelig for unge å komme ut i lønnet arbeid. For jenter og unge kvinner er det ekstra vanskelig, på grunn av diskriminering og mangel på kvalifikasjoner som arbeidsmarkedet etterspør. Kvinner har vanskelig for å starte en egen bedrift fordi de i mange land ikke får eie jord eller ta opp banklån. Deres utdanning prioriteres ofte ikke og de har derfor ikke mulighet til å tilegne seg nødvendig kunnskap og ferdigheter. 

Accenture og Plan kombinerer sin kjernekompetanse for å få unge i arbeid. Så langt har vi lykkes godt. 99 prosent av deltakerne i programmet A Working Future i Uganda har fått fast arbeid.  

Accenture har bidratt med sin ekspertise innen forretningsutvikling og innovasjon til å utvikle prosjektet sammen med Plan og lokalt næringsliv. Modellen kobler unge til eksisterende behov i privatmarkedet, gjennom relevant yrkesopplæring, finansieringsmuligheter og nettverksbygging. 

Hittil har 12.000 unge fått bedre fremtidsutsikter takket være prosjektet. 

– Livet mitt er forandret, forteller Nololo (21) fra Uganda. Han hadde verken jobb eller inntekt før han deltok i A Working Future. 

Slik har vi jobbet for at unge skal komme ut i jobb:   

Remote video URL

Ta kontakt med oss

Vil du vite mer om fordelene ved å samarbeide med Plan? Ta kontakt på bedrift@plan-norge.no.

Linda Haltbrekken, Sunniva Bolstad, Christina Nyborg, Johann Yoon

Suksessrik startup

– Endelig kan jeg drive egen frisørsalong, sier Nabiryo Sulaina (24) fra Uganda. Hun så mørkt på framtiden i Uganda. Hun hadde ingen inntekt, og siden hun manglet grunnskole var det vanskelig å få en jobb. Slik er det for mange jenter i Uganda; de blir fratatt muligheten til utdanning. 

Gjennom programmet A Working Future fikk Nabiryo frisøropplæring, startkapital og kursing i hvordan drive en salong. Dermed kunne hun åpne sin egen frisørsalong, som hun i dag driver med stor suksess. Å gi Nabiryo muligheten til å bli en selvstendig næringsdrivende har positive ringvirkninger utover henne selv: Hun har fire unge lærlinger i salongen, og hun ser at utdanning er en døråpner. Derfor er hun opptatt av å sikre sin fem år gamle sønn skolegang. Frisørsalongen gjør det mulig for henne.
 

Samarbeidet gir gevinster for alle parter

– Vi har teknologi, kompetanse og erfaring, og kan bidra med dette i samarbeidet med Plan, sier Øyvind Ofstad, Nordic Sustainability Lead i Accenture. 

Bidraget til Accenture utgjør en viktig forskjell for Nabiryo, Nololo – og mange andre. I tillegg er samarbeidet postitivt for bedriften. 

– Vårt partnerskap utvikler og motiverer våre ansatte, utvider vårt nettverk lokalt og globalt, gir gode eksempler til de vi ønsker å rekruttere, og det skapes også nye forretningsidéer. Det er helhetsbildet her som er det vesentlige for oss, sier han. 

Resultater av jobbskapingsprosjektet i Uganda

  • Over 12.000 unge har fått bedre framtidsutsikter.
  • 99 prosent av deltakerne har fått fast arbeid.
  • 430 spare- og lånegrupper er etablert.
  • Gjennomsnittlige månedsinntekt for deltakerne har økt med over 600 prosent.

Innovative løsninger slik at flere ungdommer kan skaffe seg en jobb

Accenture støtter også Plan med kompetanse og bidrag innenfor innovasjon og teknologi. Dette gjennom digitale løsninger for å endre jenters liv verden over, samt utvikling av forretningsmodeller som resulterer i nytenkning i bistandsbransjen. Se mer hvordan her: