Digital inkludering av jenter

Jenter faller utenfor den digitale revolusjonen. Sammen jobber Plan og Telenor for å bekjempe ulikhetene og oppnå digital inkludering av jenter både i Asia og Skandinavia. Vi ønsker at teknologi skal bidra til å utjevne forskjeller, ikke forsterke dem!

6. mai var første samling for Girls Create Tech Academy på Telenors hovedkontor.

Det er 200 millioner færre kvinner enn menn verden over som eier mobiltelefon, og bruken av internett er 12% lavere hos kvinner enn hos menn. En ny studie gjennomført for Plan International og Telenor viser at det er store kjønnsforskjeller og mange barrierer i veien for kvinner som er interessert i en karriere innen teknologi i Skandinavia. 78 prosent av respondentene i spørreundersøkelsen mener at jenter og kvinner møter stereotypiske holdninger til kjønn når de vurderer en fremtidig karriere i tech. Rapporten fra studien kan leses her: Programmed out: The Gender Gap in Technology in Scandinavia

Girls Create Tech Academy skal adressere skjevhet i utvikling av teknologi

Vi lever i en tid der alt rundt oss blir digitalisert, men vi ser at det er en skjevhet når det gjelder utviklingen av ny teknologi, også i Norge. Derfor har Plan og Telenor Norge sammen utviklet Girls Create Tech Academy, som er et ettårig program for 30 jenter som går på 9. trinn på ungdomsskoler i Østlandsområdet. Jentene vil igjennom programmet få inspirasjon og informasjon om hva en karriere innen teknologi kan bety. De vil få coaching av kvinnelige rollemodeller fra Telenor som selv jobber med teknologi i ulike former, og som brenner for å få flere jenter inn i teknologistillinger.

Bakgrunnen for programmet er at Telenor og andre bedrifter ser at de kommer til å mangle teknologer i fremtiden - dersom ikke flere jenter utdanner seg innen teknologi. Selv om stadig flere kvinner velger å studere for eksempel IT, var andelen kvinner som søkte seg inn på IT-studier i 2018 fortsatt bare 26 prosent. Kun 22 prosent av de som utvikler kunstig intelligens globalt er kvinner. Det betyr at den nye teknologien som utvikles i all hovedsak utvikles av og for menn, og stereotypiske kjønnsroller kan forsterkes.

Telenor ønsker derfor å inspirere flere jenter til å velge en fremtidig karriere innen teknologi.

Vi lager fremtidens produkter og tjenester for både gutter og jenter, og da må begge kjønn være med i utviklingen, ellers vil vi feile. Vår teknologi skal bidra til å utjevne forskjeller, ikke forsterke dem!
Ana Brodtkorb
Leder for Samfunnsansvar og bærekraft i Telenor Norge


 

Digital ferdigheter reduserer forskjeller

På globalt nivå er ulikhetene i jenter og gutters tilgang til digital teknologi store, og fører til at jenter ekskluderes fra en verden av informasjon, kompetanse og arbeidsmuligheter. Sammen med Telenor har derfor Plan sett på hvilke digitale ferdigheter jenter og kvinner trenger for å få de samme mulighetene som gutter og menn. Les mer på Telenor sin hjemmeside: Six skills critical to bridging the digital skills gap.