Digital inkludering av jenter

Plan og Telenor setter fokus på digital inkludering av jenter.

Det er 200 millioner færre jenter og kvinner i verden som eier en mobiltelefon, sammenlignet med menn. Forskjellen er størst i Asia – der er det 28% mindre sannsynlig at jenter eier mobiltelefon, og det er dobbel så stor sjanse for at gutter og menn har tilgang til mobilt internett, som at jenter og kvinner har det.

Ulikhetene i jenter og gutters tilgang til digital teknologi fører til at jenter ekskluderes fra en verden av informasjon, kompetanse og arbeidsmuligheter. Sammen med Telenor har vi derfor sett på hvilke digitale ferdigheter jenter og kvinner trenger for å få de samme mulighetene som gutter og menn.

Les mer på Telenors nettsider: Six skills critical to bridging the digital skills gap