Inspirerer jenter til å velge teknologi

En ny studie gjennomført for Plan International og Telenor viser at det er store kjønnsforskjeller og mange barrierer i veien for kvinner som er interessert i en karriere innen teknologi i Skandinavia.

6. mai var første samling for Girls Create Tech Academy på Telenors hovedkontor.

78 prosent mener at jenter og kvinner møter stereotypiske holdninger til kjønn når de vurderer en fremtidig karriere i tech, og rollemodeller er viktig for jenter og unge kvinnner som vurderer en utdanning innen tech. Flere funn fra studien kan leses i rapporten Programmed out: The Gender Gap in Technology in Scandinavia

Girls Create Tech Academy skal adressere skjevhet i utvikling av teknologi

Vi lever i en tid der alt rundt oss blir digitalisert, men vi ser at det er en skjevhet når det gjelder utviklingen av ny teknologi, også i Norge. Derfor har Plan og Telenor Norge sammen utviklet Girls Create Tech Academy, som er et ettårig program for 30 jenter som går på 10. trinn på ungdomsskoler i Østlandsområdet. Jentene vil igjennom programmet få inspirasjon og informasjon om hva en karriere innen teknologi kan bety. De vil få coaching av kvinnelige rollemodeller fra Telenor som selv jobber med teknologi i ulike former, og som brenner for å få flere jenter inn i teknologistillinger.

Bakgrunnen for programmet er at Telenor og andre bedrifter ser at de kommer til å mangle teknologer i fremtiden - dersom ikke flere jenter utdanner seg innen teknologi. Selv om stadig flere kvinner velger å studere for eksempel IT, var andelen kvinner som søkte seg inn på IT-studier i 2018 fortsatt bare 26 prosent. Kun 22 prosent av de som utvikler kunstig intelligens globalt er kvinner. Det betyr at den nye teknologien som utvikles i all hovedsak utvikles av og for menn, og stereotypiske kjønnsroller kan forsterkes.

Telenor ønsker derfor å inspirere flere jenter til å velge en fremtidig karriere innen teknologi.

Vi lager fremtidens produkter og tjenester for både gutter og jenter, og da må begge kjønn være med i utviklingen, ellers vil vi feile. Vår teknologi skal bidra til å utjevne forskjeller, ikke forsterke dem!
Ana Brodtkorb
Leder for Samfunnsansvar og bærekraft i Telenor Norge