Plan International er en global bistandsorganisasjon som driver utviklingsarbeid for å gi barn og unge en bedre fremtid. For å fortsette dette viktige arbeidet, er vi avhengig av flere samarbeidspartnere.

Plan er en seriøs og profesjonell organisasjon

 • Jobber med utgangspunkt i FNs barnekonvensjon.
 • Er en grasrot-organisasjon med sterk myndighetskontakt i alle land der Plan er representert.  Vi kan derfor være en døråpner ved etablering i utviklingsland.
 • Plan International Norge er medlem i Initiativ for etisk handel (IEH). Vi jobber for handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø.
 • Vi er opptatt av at samarbeidet er verdifullt for alle parter. 
 • Plan er medlem av UN Global Compact.

Plan har en sterk merkevare og et godt omdømme

 • Plan har en lang og stolt historie. Siden 1937 har Plan kjempet for barns rett til å overleve og utvikle seg.
 • Er til stede i 71 land. I Norge har Plan over 130 000 fadderskap.
 • Er religiøst og politisk uavhengig.
 • Er modig, nytenkende og engasjerer mange. 
 • Samarbeider med 86 676 lokalsamfunn med til sammen 81,5 millioner barn. 
- Bik Bok henvender seg først og fremst til jenter, og derfor har vi inngått et samarbeid med Plan. Vi liker tanken om at jenter i Norge kan hjelpe jevnaldrende i utviklingsland. Vi tror på at vi gjennom vårt engasjement er med på å gjøre en forskjell.
René HøgstedMarkeds- og innkjøpsdirektør i Bik Bok

Plan er blant de mest effektive

Samarbeid med Plan motiverer ansatte

 • Samfunnsansvar engasjerer ansatte, og siden det til enhver tid er en «war of talent» er det viktig å tiltrekke seg de klokeste hodene.
 • Positiv omtale i media gir stolthet hos de ansatte.
 • Analyser viser at det er en sammenheng mellom omdømme og CSR arbeid, derfor mener Plan at det viktig å få samfunnsansvaret inn i bedriftens strategi.Plan kan, sammen med bedriften, bidra med ideer, og være med i en kreativ prosess og  foreslå aktiviteter som motiverer og engasjerer ansatte.
 • Ansatte i Norkring tok initiativ til å samarbeide med Plan. 

Bedriften kan få skattefradrag 

Både bedrifter og privatpersoner kan få skattefradrag på gaver til Plan. Fradraget for inntektsåret 2017 er på 24 prosent av bedriftens samlede bidrag til Plan, fra kr 500.

Regjeringen bestemmer det maksimale skattefradraget man kan få for gaver til ideelle organisasjoner, og dette endres fra år til år. 

Merk at alle bidrag må være på Plans konto innen 31. desember for at du eller din bedrift skal få skattefradraget det aktuelle året.

For å innberette bedriftens bidrag til skattemyndighetene, trenger vi bedriftens organisasjonsnummer. Skattedirektoratet godkjenner ikke at kun giver fører gavebeløpet i sin selvangivelse. 

Du kan samarbeide med Plan på flere måter:

Partner, prosjektfadder og Planfadder