Hvordan kan partnerskap mellom næringsliv, myndigheter og bistandsorganisasjoner bidra til å skape anstendige arbeidsplasser i Sør? Og hvilke muligheter gir dette for norsk næringsliv?

Næringslivet må med hvis vi skal få flere unge i arbeid. Tall fra ILO (den internasjonale arbeidstakerorganisasjonen) viser at det er 71 millioner mennesker uten arbeid på verdensbasis. Det er spesielt land i Sør som har stor arbeidsledighet blant unge. Dagens prognoser viser at innen 10 år vil en milliard unge mennesker være på jobbmarkedet, verden over. Det betyr at det er behov for å skape fem millioner arbeidsplasser pr måned for å imøtekomme disse behovene. I alle regioner har ungdom dobbelt så stor sjanse for å ende opp som arbeidsledige enn voksne. 

Fornøyd kvinne fra Uganda som har startet egen bedrift

Økt sysselsetting på verdensbasis er et av de viktigste redskapene for å nå bærekraftsmålene - som handler om å redusere ekstrem fattigdom i verden innen 2030. Partnerskap med næringslivet er kritisk for at vi skal lykkes å få unge i arbeid i Sør.

Samarbeid mellom næringsliv, myndigheter og oss

Ved å kombinere næringslivets kompetanse, myndigheter og vår erfaring kan vi sammen skape bærekraftig økonomisk vekst. Plan har jobbet med bedrifter og deres samfunnsengasjement siden 1990-tallet. Vi hjelper næringslivet til å se hvilke muligheter som ligger i bærekraftmålene som del av bedriftens overordnede strategi, samt operasjonalisering av dette arbeidet gjennom relevante prosjekter.  

Hvordan Plan samarbeider med næringslivet 

Plan har i flere år samarbeidet med Accenture om prosjektet A Working Future i Uganda, med mål om at unge mennesker skal arbeide seg ut av fattigdom og bli i stand til å forsørge seg selv. Prosjektet har sørget for at 12.000 personer har økt sin inntekt med over 600 prosent, og deltakerne har nå mye bedre fremtidsmuligheter. Les mer om A Working Future-prosjektet i Uganda. Resty Nansubuga er en av dem som har fått en ny start etter at hun ble med på prosjektet i 2014. 23-åringen måtte gifte seg som 16-åring og fikk tre barn. Familien levde i fattige kår. Ved hjelp av prosjektet fikk hun opplæring i hvordan etablere og drive en liten grisefarm. Inntektene fra hennes virksomhet har løftet familien ut av fattigdom. Hennes inntekt sørger nå for at barna får skolegang, les om Resty Nansubugas historie her. 

Slik jobber Plan med økonomisk sikkerhet for unge

Vi jobber for at unge mennesker i utviklingsland skal få utdanning og ferdigheter som er relevante og etterspurte i arbeidsmarkedet. I tillegg jobber vi for at yrkesopplæringen er tilpasset behov i arbeidsmarkedet og overholder relevante standarder og bransjekrav. Vi tilbyr unge entreprenører grunnleggende kunnskap om å drive en forretning, gjøre den tryggere, utvikle den og se mulighetene i nye markeder. I tillegg til dette får folk tilgang til rimelig finansiering gjennom Plans spare- og lånegrupper, slik at de får midler til å etablere et foretak eller for å investere i nødvendig utstyr. Les mer om hvordan vi jobber med økonomisk sikkerhet for unge.  