Bli Planfadder

Nærmere 800 norske bedrifter er Plan-faddere. Din bedrift kan også bli fadder for ett eller flere barn i Afrika, Asia eller Latin-Amerika.

Støtten går til hele lokalsamfunnet, og kommer alle barna til gode.

Bedriften viser samfunnsansvar ved å være Plan-fadder, og medarbeiderne får mulighet til å engasjere seg i en god sak.

Bedrifter som er Plan-faddere får:

  • Mulighet til kontakt med fadderbarnet gjennom brev og bilder. Det er også mulig å besøke fadderbarnet.
  • Årlig oppdatering om fadderbarnet og Plans arbeid.
  • Plans digitale nyhetsbrev for bedrifter, Partnerforum.
  • Bidrag til Plan kan gi skattefradrag.

Pengene kommer frem

Minimum 80 prosent av bidraget går til formålet. Plan stiller strenge krav til internkontroll både nasjonalt og internasjonalt, og er medlem av Innsamlingskontrollen.

Plan er en av de mest effektive pengeinnsamlere i Norge, i følge tidsskriftet Kapital (5/2017)

Fadderskapet koster fra 300 kroner i måneden, men det er mulig å velge et høyere beløp.

Hans Nilsen, direktør i IT-bedriften iTet
- Bedriften vår har nå 14 fadderbarn. Vi vet at det betyr noe for våre ansatte og vi opplever at støtten vår til Plans arbeid er sterkt knyttet opp til verdien vår om ansvarlighet.
Hans Nilsen, direktør, iTet