Hvert år deler Plan ut Jenteprisen til noen som har engasjert seg i kampen for jenters rettigheter. 

Jenteprisen-logo

Prisens formål er å løfte frem en enkeltperson, organisasjon, bedrift eller andre i Norge som engasjerer seg i kampen for jenters rettigheter - enten i Norge eller ute.
 

Prisen deles ut hvert år på den internasjonale jentedagen, 11. oktober. I fjor var det rekordmange som var nominert, hele 44 personer og grupper. 

I 2017 vant JURK (Juridisk rådgivning for kvinner) Plans jentepris for sin uvurderlige innsats for å gi kvinner juridisk bistand, i tillegg til sin utstrakte informasjonsvirksomhet om jenters rettigheter.

Tidligere vinnere

  • 2017: JURK (Juridisk rådgivning for kvinner)
  • 2016: Andrea Voll Voldum
  • 2015: Deeyah Khan, menneskerettighetsaktivist og filmskaper 
  • 2014: Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) og Gerd Fleischer
  • 2013: Fakhra Salimi, grunnlegger av Mira-senteret
  • 2012: Sara Kahsay, jordmor som har jobbet mot kjønnslemlestelse

Juryen

I 2017 ble juryen ledet av Knut Storberget, som sammen med Navjot Sandhu, Mahmona Khan, Iffit Qureshi, Emilie Beck og Lina Fonstad kåret vinneren av Jenteprisen 2017.

Plan jobber med likestilling og jenters rettigheter

Der barn ikke har det bra, har jentene det verst. Dette er utgangspunktet for at Plan har et ekstra fokus på jenter. I mange samfunn blir jenter sett på som mindre verdt enn gutter. Det betyr at de stiller bakerst i køen når det kommer til helse, skolegang, økonomiske rettigheter og generelt få oppfylt sine rettigheter. Plan er en uredd forkjemper for barns beskyttelse. I dette mandatet ligger det å ha et særlig fokus på jenter og ivaretakelse av deres rettigheter.

Les mer om vårt arbeid for jenters rettigheter.