Hvert år deler Plan ut Jenteprisen til noen som har engasjert seg i kampen for jenters rettigheter. På FNs internasjonale jentedag 11. oktober skal en verdig vinner få Jenteprisen 2018.

Logo Jenteprisen

Jenteprisen skal tildeles en person, organisasjon eller bedrift i Norge som har gjort en ekstra innsats for å stoppe vold, overgrep og diskriminering av jenter – enten i Norge eller ute i verden. Plan International Norge deler ut prisen, i samarbeid med motemagasinet Costume.

Juryens medlemmer:

  • Navjot Sandhu (juryleder) – minoritetsombud i Oslo politidistrikt og styreleder i Minotenk
  • Reidar Hjermann – psykolog og tidligere barneombud
  • Solveig Horne – stortingsrepresentant og tidligere barne- og likestillingsminister
  • Akhtar Chaudhry – seniorrådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og tidligere stortingsrepresentant
  • Emilie Beck – programleder for Aftenposten-serien STUCK
  • Agnes Nordvik – juniorrådgiver i Ungdommens rettighetsorgan (URO) i Plan

Den sjuende Jenteprisen i rekken

Jenteprisen 2018 deles ut på nyåpnede Håndslag ved Youngstorget i Oslo 11. oktober. Mer info om prisutdelingen finnes på Facebook-arrangementet Jenteprisen 2018.

Jenteprisen har blitt delt ut hvert år siden 2012. Hele 44 kandidater var nominert til fjorårets pris, blant dem filmskaper Iram Haq, «Helsesista» Tale Maria Krohn Engvik og skuespiller Ulrikke Falch. Jenteprisen 2017 gikk til JURK for deres juridiske bistand til kvinner og utstrakte informasjonsvirksomhet om jenters rettigheter.

– Å få Jenteprisen er en stor anerkjennelse. Det viser at jobben vi gjør betyr noe for folk. I Norge har vi formell likestilling gjennom loven, men vår erfaring er at det ikke er noen garanti for den reelle likestillingen. Det er nesten blitt en klisjé, men det hjelper ikke å ha rett ifølge loven, når du ikke kan hevde din rett, da er det ikke verdt noen ting, sa daværende leder hos JURK Sara Eline Grønvold, etter organisasjonen ble tildelt Jenteprisen 2017.

Alternativ tekst
JURK-medarbeidere etter utdelingen av Jenteprisen 2017.

Tidligere vinnere av Jenteprisen

2017: JURK, Juridisk rådgivning for kvinner
2016: Andrea Voll Voldum, sto frem med sin personlige historie i Hemsedal-saken
2015: Deeyah Khan, menneskerettighetsaktivist og filmskaper 
2014: Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) og Gerd Fleischer
2013: Fakhra Salimi, grunnlegger av Mira-senteret
2012: Sara Kahsay, jordmor som har jobbet mot kjønnslemlestelse

Plan jobber med likestilling og jenters rettigheter

Der barn ikke har det bra, har jentene det verst. Dette er utgangspunktet for at Plan har et ekstra fokus på jenter. I mange samfunn blir jenter sett på som mindre verdt enn gutter. Det betyr at de stiller bakerst i køen når det kommer til helse, skolegang, økonomiske rettigheter og generelt få oppfylt sine rettigheter. Plan er en uredd forkjemper for barns beskyttelse. I dette mandatet ligger det å ha et særlig fokus på jenter og ivaretakelse av deres rettigheter.

Les mer om vårt arbeid for jenters rettigheter.