Hvordan bekjempe barneekteskap innen 2030

Årets jentekonferanse ble arrangert 19. september, og årets tema var: Hvordan bekjempe barneekteskap innen 2030. Plan hadde invitert deltakere på tvers av sektorer til en felles dialog for å belyse problemstillingen, dele erfaringer og sammen fokusere på løsninger som kan bidra til at vi når målet om å bekjempe barneekteskap innen 2030. Utgangspunktet er hvordan lovreform, holdningsendrende arbeid og jobbskaping kan bidra i arbeidet med å avskaffe praksisen. 

Kort om årets program og gjester:

  • Barnebruden Loveness fra Zimbabwe fortalte om hvordan hun ble tvangsgiftet, måtte slutte skolen, fikk barn og deretter gikk til sak mot myndighetene for å stoppe barneekteskap - og vant. I dag er hun 20 år. Loveness oppfordret norske myndigheter til økt innsats for å bekjempe barneekteskap. 
  • Grasrotorganisasjonen Roots snakket om gapet mellom tradisjonelt og nasjonalt lovverk i Zimbabwe. Roots var viktig i arbeidet fram til seier for 18-års grense i lovverket i Zimbabwe, og Portia Kurima fortalte om hvordan organisasjonen jobbet med rettsaken og nå med implementeringen av 18-årsgrense.
  • Høvding Theresa Kachindamoto også kalt «Child Marriage Terminator» delte sine erfaringer fra arbeidet med å stoppe over 1500 barneekteskap i Malawi. Hun snakket om lokale lederes rolle i å endre holdninger.
  • Paraplyorganisasjonen Girls Not Brides fortalte om hvordan de jobber globalt for å få bekjempe barneekteskap – organisasjonen består av mer enn 600 sivilsamfunnsorganisasjoner fra over 80 land.
  • Leder av et av Plans programmer for å bekjempe barneekteskap, Samuel Musyoki fra Plan International Zambia fortalte om hvordan Plan jobber mot barneekteskap i det sørlige Afrika. 
  • Det var også innlegg om hvordan norske myndigheter, sivilsamfunnsorganisasjoner og bedrifter som Accenture, Telenor og Varner jobber for å sikre jenters økonomisk sikkerhet gjennom arbeid.