Plans barnehagepakke

«Verdens viktigste venn» inneholder enkle verktøy for aktiviteter som er både morsomme og meningsfulle.

Barnehagepakken til Plan International fokuserer på vennskap, og er forankret i rammeplanen for barnehager. Opplegget er spesialtilpasset de to alderstrinnene 1-3 og 3-6 år. Det pedagogiske opplegget er utviklet i samarbeid med inPed.

Barnehagepakken inneholder: 

  • Bok med fotofortelling: "En dag med Y Linh" (1-3 år).
  • Bok med fortellingen "Den magiske garderoben" (3-6 år).
  • Aktivitetskort med enkel guide til fagområder i rammeplanen. 15 stk for 1-3 år og 15 stk for 3-6 år.
  • Veiledningshefte som supplerer aktivitetskortene og gir forslag til foreldrearrangement.

Les mer om innholdet i barnehagepakken

Slik bestiller du barnehagepakken:

Pakken er gratis, men grunnet meget få pakker igjen, ønsker vi at den skal være et bidrag til barnehager som blir Planfaddere.

Send e-post til barnehage@plan-norge.no eller ring 56 09 99 09 hvis du ønsker at din barnehage skal støtte Plan og få tilsendt "Verdens viktigste venn".

- Barnehagepakken er et godt verktøy. Spesielt for assistentene i barnehagen.
Torill JægerFagleder i Margarinfabrikken barnehage

Mer om barnehagepakken

Målet med "Verdens viktigste venn" er å skape et engasjement rundt verdien av å gjøre noe for andre. Dette er verdier som er viktige både i rammeplanen for barnehager og i Plans arbeid.

Rammeplanen sier at alle barn skal oppleve vennskap i barnehagen, og at de voksne skal bidra til dette ved å legge til rette for gode samspillsituasjoner med meningsfylte aktiviteter. Det står også at det skal legges opp til aktiviteter som er tilpasset barnas forutsetninger og utviklingsnivå, og at barnehagen skal gi barna opplevelser på et bredt grunnlag. Dette har vært vårt utgangspunkt under utviklingen av alt materiell i pakken. Det er også derfor vi har valgt å spesialtilpasse materiellet til to ulike alderstrinn.

Et samarbeid med Plan og bruk av barnehagepakken vil invitere til samtaler om at vi alle er unike og forskjellige, og har ulike ønsker og behov. Plan ønsker å bidra til at barnehagen lykkes i å følge rammeplanens intensjoner om å sette verdier som fellesskap, respekt, toleranse og omsorg på dagsorden. Det er også vårt ønske å engasjere barn og ansatte i norske barnehager, og skape kunnskap og begeistring for Plans arbeid for barn i utviklingsland.

Alle aktiviteter er knyttet til arbeidet barnehagen er vant til å gjennomføre. Plans barnehagepakke tar utgangspunkt i kunnskap om barns utvikling og læring, og hvordan barnehagens personale kan bidra til økt forståelse, interesse, nysgjerrighet og læring.

Dette inneholder barnehagepakken:

«En dag med Y Linh» handler om Y Linh på tre år, og hennes familie. Vi får bli med gjennom en dag i deres liv, med hverdagslige gjøremål, barnehage og lek. Fortellingen er enkelt fortalt, med fokus på elementer barna kjenner igjen fra egen hverdag. Boka har autentiske foto, noe som gir en forsterket opplevelse av å være tilstede i Y Linh sitt liv. Man kan også supplere med artikkel på web om at Y Linh har fått ny barnehage. 

«Den magiske garderoben» er fortellingen om barna i Viten barnehage og Astrid som jobber der. De har en magisk garderobe, og nå har garderoben tatt dem med på tur til Vietnam for å finne ut mer om vennskap. Ett av barna har fadderbarn i Vietnam, og  de vil se om det går an å være venner med noen som er langt borte, og som man ikke ser hver dag. Boka kan leses over flere dager.

Aktivitetskortene skisserer 30 aktiviteter som barna kan gjennomføre i prosjektperioden. 15 aktiviteter er for barna i aldersgruppen 1-3 år, og 15 til aldersgruppen 3-6 år. Alle aktiviteter er grundig beskrevet og direkte linket til rammeplanens fagormåder. De er enkle, hverdagslige aktiviteter som krever lite planlegging og utstyr.

Veiledningsheftet gir informasjon om innhold og supplerer aktivitetskortene. I tillegg gir veiledningsheftet forslag til gjennomføring av arrangementer for foreldre. Disse arrangementene har som mål å samle inn penger, samtidig som de kan gi foreldrene et godt innblikk i barnehagens arbeid med  "Verdens beste venn".

Vennskap er viktig

Vennskap, og det å vise omsorg for andre, er noe av det viktigste vi kan lære barna våre. Her spiller barnehagen en stor og viktig rolle.

Vennskap er et vidt begrep, og handler om fellesskap, omsorg, medansvar og solidaritet - alle viktige stikkord i rammeplanen. Det kan handle om vennskap i det daglige, men det kan også handle om å være en venn i en større sammenheng; en som bidrar til å gjøre verden litt bedre for barn andre steder. Som Plan-fadder gjør man noe for andre, samtidig som fadderskapet åpner for et vennskapsforhold med barn i andre land.

Om inPed

inPed er en barnehagefaglig kompetanseleverandør. Selskapet utvikler pedagogisk læringsmateriell for barnehager, samt veiledning, kurs og ulike prosjekter. Samtlige av inPed sine produkter er knyttet direkte til rammeplanen for barnehager og tar utgangspunkt i teori og forskning på barns læring og utvikling, kognitivt og mentalt. inPed har som mål å støtte barnehagens ansatte i arbeidet med barn gjennom gode verktøy som konkretiserer og tydeliggjør det pedagogiske innholdet.