Hobby: Stoppe barnebryllup

Unge jenter og gutter i land over hele verden har tatt på seg et ansvar som egentlig ikke er deres – nemlig å stoppe de som stjeler barndommen til unge jenter.

Disse ungdommene fra Malawi bruker fritiden sin på å kjempe mot barneekteskap. 

I Malawi tvinges jenter ned i 10-årsalderen til å gifte seg. Barneekteskap stjeler ikke bare barndommen til disse unge jentene. De stjeler også fremtiden deres. 

- De fleste barneekteskapene ender i problemer eller tragedie på grunn av vold, kompliserte svangerskap og dyp fattigdom, som ikke blir bedre av å være gift, sier Feston (29) leder av en av Plans ungdomsgrupper i landet. 

Derfor gjør Plans ungdomsgruppe alt som står i deres makt for å redde unge jenter fra destruktive og undertrykkende ekteskap. Og aller helst redder de jentene før ekteskapet er et faktum. Når de får nyss om et forestående barneekteskap, tar de umiddelbar affære.

- I mange tilfeller kjenner vi ikke detaljene. Derfor snakker vi først med vennene til jenta og kanskje med noen naboer, før vi snakker med jenta selv og konfronterer foreldrene. Til jenta sier vi «vi kommer for å gi deg råd». «Du har en lys framtid», forklarer Feston.

Feston (29) leder en av ungdomsgruppene i Malawi.

De unge aktivistene opererer alltid i en liten gruppe når de banker på døra til familiene det gjelder. Mange familier tar dem godt imot - i hvert fall i begynnelsen... 

- Men etter hvert som de ser at vi faktisk kan klare å stoppe barnebryllupet, blir de mer avvisende. Da kontakter vi høvdingen i området. Og hvis ingenting av dette hjelper, varsler vi politiet, sier Feston.

- Vi bruker ikke vold eller ufine pressmidler. Dialog er vårt våpen, understreker han.

Tidligere barnebruder redder andre ut av ekteskap

Det hender ofte at tidligere barnebruder engasjerer seg i ungdomsgruppene. En av dem er Hilda. Hun var bare 14 da bestemoren giftet henne bort. Ekteskapet var et mareritt, og hun er evig takknemmlig for at Plans ungdomsgruppe hjalp henne ut av det. 

– De forklarte meg rettighetene mine. De sa jeg ikke trengte å bli i ekteskapet. De hjalp meg med å sette i gang prosessen for å komme meg ut av det, sier 16-åringen.

I løpet av de siste to månedene har Hilda selv vært med og hjulpet tre jenter ut av barneekteskap sammen med ungdomsgruppa. 

– Å være en del av gruppa og kunne bidra til å hjelpe andre jenter, betyr alt for meg, sier Hilda og smiler.

Wedding Busters lykkes med sitt arbeid

Også i Bangladesh har Plan mange svært aktive ungdomsgrupper. Her kaller de seg Wedding Busters.

I Dinajpur startet arbeidet i 2012, og utviklingen er svært god: Landsby etter landsby har erklært seg som «barneekteskapsfrie soner» og andelen jenter som blir giftet bort før de er 18, har sunket fra 70 prosent i 2012 til 20 prosent i 2016.

Wedding Busters fra Dinajpur: Fra venstre Liton, Radha, Nojufa og Jimi.

Radha (22) er en av de mest drevne Wedding busterne i området. Hun er med i en gruppe som både har støtte og respekt i lokalsamfunnet. 

– Når vi får vite at en jente er i fare for å bli giftet bort, oppsøker vi foreldrene hennes. Da forklarer vi hvorfor det er feil å gifte henne bort, at jenta mister skolegang, at hun kan bli gravid før hun er klar for det og at hun kan bli utsatt for vold i hjemmet. Hvis familien ikke vil forstå, forklarer vi at barneekteskap er ulovlig og vil bli rapportert til politiet. Om nødvendig vil vi også bryte inn i selve seremonien for å hindre at jenta deres blir gift, forklarer Radha. 

Wedding busterne er klar over at noen konfrontasjoner med foreldre og familier kan eskalere. Derfor driver de også med selvforsvarstrening. 

– Vi har opplevd å bli angrepet under en seremoni. Heldigvis kom vi fra det med mindre skader. Men vi er ikke redde, understreker hun.

Radha forteller at stadig flere unge blir med i gruppene. Det lover godt for fremtiden. Målet er at området skal bli helt fritt for barneekteskap.

– Plan har vært her i mange år og er mye av grunnen til at vi har kommet så langt i å utrydde barneekteskap her, fremhever hun.

Radha (21) har bidratt til å forhindre flere titalls ekteskap. 

Plan International har som mål at alle jenter skal gå på skole frem til de er 18 år fremfor å bli giftet bort. Holdningsskapende arbeid er en viktig del av innsatsen deres i mange land.

- Vi må starte med de små barna og lære dem hvor viktig det er å vise respekt for hverandre. Vi må lære dem at alle barn, både jenter og gutter, har like rettigheter.  Og ikke minst må barna forstå hvor viktig det er med utdanning, sier den engasjerte Feston i ungdomsgruppa i Malawi.

- På den måten vil vi sørge for at ingen jenter lenger får barndommen sin stjålet!

Fakta om ungdomsgruppene

  • Lokale ungdomsgrupper støttet av Plan, som aksjonerer for å stoppe barnebryllup – men som også arbeider for jenters rettigheter generelt, bekjempelse av barnearbeid, vold i hjemmet og på skolen. 
  • Gruppene består gjerne av 10-15 ungdommer mellom 12–22 år, og alle får opplæring av Plan i barns rettigheter.
  • Ungdomsgruppene møtes i lokalsamfunnene og plukker opp faresignaler og identifiserer tilfeller de skal undersøke nærmere. Eksempel på et faresignal er at en jente har vært lenge borte fra skolen eller barn som ikke blir ivaretatt hjemme.
  • Ved mistanke om brudd på barns rettigheter oppsøker gruppene familien til jenta/barnet for å drive opplysningsarbeid og vise at de bryr seg. For å stoppe et eventuelt barneekteskap argumenterer de overfor foreldrene hvorfor det er galt å gifte bort dattera si, og hva konsekvensene kan være.
  • Møter de motstand fra foreldre, vil de rapportere saken til politi og lokale myndigheter. Vet de om et planlagt barnebryllup, vil de også møte opp i bryllupet for å stoppe det.
  • Målet er å få hele lokalsamfunn med seg slik at ingen tør å gifte bort de unge jentene lenger. I Bangladesh er de nå nesten 100 såkalte «marriage free zones». 

Plan har flere velprøvde metoder i kampen mot barneekteskap. 
Les mer om Plan jobber