Plan Norge

Her er barneekteskap forbudt

Barneekteskap er tillatt i mange flere land enn du tror. Bare landene som er farget rosa, har en absolutt 18-årsgrense for ekteskap.

Hele verden må bli rosa!

Mange land har en minimumsalder for ekteskap, vanligvis 18 år. Men det finnes en rekke unntak og smutthull i lovverkene som gjør at barn likevel kan bli gift – som for eksempel samtykke fra foreldre, godkjenning fra myndigheter og lokale lover og regler. Når man tar med alle unntak, er det faktisk få land i verden som har en absolutt aldersgrense på 18 år for å gifte seg.

I følge norsk lov kan 16- og 17-åringer gifte seg med samtykke fra foreldre og tillatelse fra Fylkesmannen. Det står i § 1a om ekteskapsalder i kapittel 1 i Lov om ekteskap. Norge er derfor ikke blant landene som forbyr barneekteskap.

Vi jobber for forbud mot barneekteskap i hele verden, og vi må begynne med Norge!

Derfor er det 18-årsgrense så viktig. 

Faktagrunnlag: World Policy Center (2013). Vi har lagt til land vi vet har innført forbud etter 2013. Vi oppdaterer kartet hver gang vi får melding om at et nytt land har vedtatt absolutt 18-årsgrense!