Ditt bidrag til Plan kan gi skattefradrag. Fradraget gjelder når du gir kr 500 eller mer i løpet av et skatteår. For skatteåret 2021 er fradraget på 22 prosent av det samlede beløpet, fra kr 500. Merk at alle bidrag må være på Plans konto innen 31. desember for at du skal få skattefradrag det aktuelle året.

Fradraget gjelder for fadderbidrag, donasjoner og symbolske gavekort, og forutsetter at vi har registrert ditt fødsels-/organisasjonsnummer (skatteloven § 6-50 (1) og ligningsloven § 5-11).

Ditt fødsels-/organisasjonsnummer må være registrert hos oss innen 10. januar for at vi skal kunne innberette ditt bidrag til skattemyndighetene i tide. Vær oppmerksom på at det ikke er nok å føre opp gavebeløpet i skattemeldingen selv. Beløpet må innberettes av Plan for å bli godkjent av skattemyndighetene.

Privatpersoner: Har du ikke registrert ditt fødselsnummer hos oss tidligere, kan du registrere fødselsnummeret ditt enkelt på Min side. Er du Planfadder vil eventuelle donasjoner legges sammen med fadderbidragene i et samlet skatteoppgjør.

Har du ikke Min side? Vi hjelper deg gjerne på telefon 56 09 99 09, eller du kan registrere ditt fødselsnummer på en sikker måte her.

For bedrifter: Vi trenger bedriftens organisasjonsnummer for innberetning til skattemyndighetene. Organisasjonsnummeret kan registreres på en sikker måte her, eller ved å kontakte oss på telefon 56 09 99 09. Har du andre spørsmål hører vi gjerne fra deg på bedrift@plan-norge.no.

Årsoppgaven får du som en bekreftelse på de opplysninger vi har rapportert til Skattemyndighetene. Denne må du kontrollere mot skattemeldingen din. De fleste Planfaddere får sin årsoppgave på Min side i løpet av januar. Bedrifter og enkelte privatpersoner får årsoppgaven tilsendt i posten.

Merk at enkelte donasjonskanaler ikke gir sikker identifisering av deg som giver. Det betyr at bidragene vil være anonymiserte og regnes dermed ikke med i grunnlaget for skattefradrag. Dette gjelder SMS-donasjoner og donasjoner via Facebook og Vipps. Myndighetene har satt et tak på hvor stort skattefradrag man kan få for gaver til ideelle organisasjoner, for skatteåret 2021 er det maksimalt kr. 50.000.

Spørsmål? Har du spørsmål hjelper vi deg gjerne på telefon 56 09 99 09 eller på info@plan-norge.no

Les mer om fradrag for gaver til ideelle organisasjoner på Skatteetatens hjemmeside.