Inntektene fra Plans alternative gaver går til skolemateriell, utdanning, vaksiner, medisiner, rent vann og andre prosjekter der Plan jobber. Ditt bidrag brukes der behovet er størst.

Plan driver utviklingsarbeid i 51 land. Vi jobber for at barn i fattige land skal få de samme mulighetene som våre barn tar som en selvfølge. Dette er viktige tiltak som trenger støtte: 

Utdanning:

Plan arbeider for at alle barn skal få gå på skolen. Vi mener det er verdens viktigste investering! Utdanning er et av de viktigste verktøyene for å bekjempe fattigdom, og gir barna en mulighet til å skape en bedre fremtid for seg selv og sine. Bidrag vil gå til skoler, latriner på skoler, rent vann til elevene og kvalitetsutdanning av lærere. I dag er det 121 millioner barn som ikke går på skole.

Skolemateriell:

Mange skoler mangler stoler, pulter, tavler, bøker, skrivesaker og annet materiell som er viktig for å kunne gjennomføre en god undervisning. Plan bidrar til at barna får materiell får nødvendig skolemateriell.

Vaksiner:

En vaksine kan være en livsviktig gave. I mange av de landene Plan arbeider dør så mange som ett av åtte barn før de fyller fem år. Mange dør av sykdommer som kunne vært forhindret ved vaksinering – sykdommer som tuberkulose, difteri, stivkrampe, polio, kikhoste og meslinger. Vaksinering er en viktig del av Plans mange helseprosjekter, og et viktig tiltak i kampen mot barnedødelighet.

Helse:

Plan arbeider for at alle barn skal ha tilgang til helsetjenester. Helsestasjoner, vaksiner og oppfølging av spedbarn og deres mødre er viktige tiltak i kampen mot barnedødelighet. I tillegg er latriner og tilgangen til rent vann viktig for barns hygiene – og helse. Dårlige sanitære forhold forurenser mat- og vannforsyninger. Det øker også spredning av smitte, som igjen øker barnedødeligheten. Kunnskap om hygiene er også livsviktig, derfor driver Plan opplæring i hygiene.

Myggnettet er et annet av Plans virkemidler i kampen mot barnedødelighet. Myggnett er et enkelt, livreddende tiltak mot malaria – en sykdom som tar livet av altfor mange barn. Mer enn 200 millioner mennesker blir smittet hvert år, og de aller minste er mest utsatt. Hvert minutt dør et barn av malaria.

Rent vann:

Plan bygger brønner og vannpumper. Vi arbeider også for tilgang til rent vann på skoler og i barnehager. Og vi informerer om viktigheten av rent vann. Infeksjoner og parasittsykdommer fra forurenset vann er en vanlig dødsårsak blant barn. Tilgangen til rent vann er helt avgjørende for barns helse, og i dag er det millioner av mennesker som lever uten. Plan arbeider for at alle barn skal få tilgang til rent vann, for at de skal få muligheten til å vokse opp.

Andre prosjekter:

Plan har også andre prosjekter, avhengig av behovene i det enkelte lokalsamfunn. Mange steder jobber vi for at barn skal få fødselsbevis, et avgjørende dokument for at barn skal kunne gå på skole og få helsetjenester. Uten fødselsbevis lever barn “usynlig” i et samfunn – hvert år blir 51 millioner barn født uten å bli registrert.

Resultater

2017 er det tiende året Plan Norge selger alternative gaver. Gavene har blitt svært godt mottatt av nordmenn som ønsker å gi sine nærmeste en gave med mening.

Bidragene fra gavene har igjen gjort hverdagen bedre for barn og familiene deres i de landene der Plan arbeider. Her er noen eksempler fra Senegal:

  • 50 helsestasjoner og helseposter har nå fått nødvendig utstyr
  • 50 landsbyer har fått utstyr som forbedrer sanitærforholdene
  • 89 prosent av barna mellom 12 og 23 måneder i St. Louis og 85 prosent i Louga er nå vaksinert. Landsgjennomsnittet er 63 prosent.
  • Flere barn sover under myggnett. Antall barn under to år som sover under malarianett har økt fra 41 til 61 prosent i Louga-regionen.
  • Flere fødende kvinner får faglig hjelp. 91 prosent av spurte kvinner i prosjektområdet mener de fikk kompetent assistanse under fødselen, langt over det nasjonale gjennomsnittet.