Gavekort fra Plan kan være en fin gave til den som har «alt»

Når du gir et av Plans symbolske gavekort til en du er glad i, gir du barn en bedre fremtid. Velg mellom fysisk eller digitalt gavekort. Bestiller du gavekortet elektronisk mottar du det umiddelbart på epost.

Pengene for gavekortene bruker Plan der behovet er størst - til kampen mot barneekteskap og for jenters rettigheter, til utdanning, yrkesopplæring og beskyttelse av jenter i kriser.

Våre gavekort er en fin gave i seg selv, men kan også brukes som til/fra-kort utenpå en annen gave.

Plans gavekort:

Symbolsk gavekort Jenter i krise

Jenter i krise kr 200,-/350,-

I kriser og konflikt er barn spesielt sårbare. Hverdagsrutiner blir erstattet med kaos og kamp for å overleve, og jenter er spesielt sårbare for vold og overgrep. I tillegg til nødhjelp, trenger de beskyttelse, utdanning og helsehjelp.
 

Se nærmere på kortet
Symbolsk gavekort Plans arbeid verden over

Plans arbeid verden over kr 100,-/200,-/500,-

I dag vokser 263 millioner barn uten mulighet til å gå på skole. Hvert annet sekund står en jente barnebrud, og daglig dør barn av sykdommer som enkelt kunne vært forebygget. Fattige barn rammes hardest – og jenter aller mest.
 

Se nærmere på kortet
Symbolsk gavekort Girl Power

Girl Power kr 300,-

Ingen jenter skal måtte gifte seg som barn eller bli hindret fra skolegang og en trygg oppvekst! Dessverre blir jenter over hele verden diskriminert og undertrykket hver eneste dag. 
 

Se nærmere på kortet
Symbolsk gavekort Stopp bryllupet

Stopp bryllupet! kr 100,-

Hvert år blir over 12 millioner jenter i verden gift som barn. Én jente nesten hvert andre sekund. Barneekteskap er i dag en av de største hindringene for skolegang og likestilling for jenter.
 

Se nærmere på kortet
Symbolsk gavekort Rett til god helse

Rett til god helse kr 150,-

Halvparten av verdens befolkning har ikke tilgang til grunnleggende helsetjenester. Barrierene kan være mange, som tilgjengelighet og kvalitet. Sosiale normer og stigmatisering gjør ofte at særlig jenter ikke tør å oppsøke helsehjelp.
 

Se nærmere på kortet
Symbolsk gavekort Rett til skolegang

Rett til skolegang kr 300,-

Hver dag går millioner av barn på jobben – i stedet for å gå på skolen. De må oppføre seg som voksne, i stedet for å leke, lære og være barn. Jenter er spesielt utsatt; en av fem jenter går ikke på skole.
 

Se nærmere på kortet
Symbolsk gavekort Unge i arbeid

Unge i arbeid kr 400,-

Når ungdom står uten jobb svekkes troen på seg selv, og jo lenger de går arbeidsledig jo vanskeligere blir det å komme i jobb. Dette har negative ringvirkninger på familier og samfunnet som helhet.
 

Se nærmere på kortet

Les mer om Plans gaver med mening.