Kontaktinformasjon

Du blir fadder for et barn du kan ha kontakt med, hvis du vil. Ditt månedlige bidrag på 300 kroner kommer hele lokalsamfunnet til gode. Med din støtte kan vi gi flere barn utdanning, bedre helse, beskyttelse og økonomisk sikkerhet.